A kutatóhely munkatársai

A kutatóhely vezetője:

Tudományos fokozat:
A had- és történettudomány doktora
Kutatási terület:
Afrika újkori és legújabb kori történelme, a migráció és a Közel-Kelet, valamint békefenntartás, katonai logisztika, magyar békefenntartó műveletek Afrikában, különös tekintettel Nyugat-Szaharára. Ezenfelül a politikai kultúrák összehasonlítása, politikai kommunikáció és interkulturális kommunikáció, gyerekkatonaság intézménye, DDR programok Afrikában, terrorizmus, illetve a keresztény-muzulmán szembenállás a kontinensen. Békefenntartás, terrorizmus, afrikai konfliktusok kutatócsoport vezetője
Pozíció:
A kutatóhely vezetője
CV:

Vezetőkutatók:

Tudományos fokozat:
A nemzetközi kapcsolatok tudományának doktora
Kutatási terület:
Biztonság és védelem, béke és biztonság, afrikai építészet, katonai együttműködés a luzofón országokban, tengeri biztonság.
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A közgazdaságtudomány kandidátusa
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A filozófiatudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A filozófiatudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A gazdálkodás- és szervezéstudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A jogtudomány doktora
Kutatási terület:
A Nyugat-Szahara intézeti kutatócsoport vezetője.
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
Az antropológia tudományának doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A politika- és történettudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A hadtudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:
Tudományos fokozat:
A földrajztudomány doktora
Pozíció:
Vezetőkutató
CV:

Kutatók:

Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A biztonságpolitika tudományának doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A hadtudomány doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
katonai műszaki tudományok
Pozíció:
Kutató
Tudományos fokozat:
A jogtudomány doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A gazdálkodás- és szervezéstudomány doktora
Kutatási terület:
Fenntartható Afrika kutatócsoport vezetője
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A hadtudomány doktora
Kutatási terület:
Kultúraközi kommunikáció, kultúra modellek, multikulturalizmus, reziliencia, éghajlatváltozás, emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, természeti katasztrófák, biztonságtudomány, nemzetközi egyezmények vizsgálata a gyermekvédelem vonatkozásában, kiskorú menekültek jogai, humanitárius segítségnyújtás.
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A politikatudomány doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
Az irodalom- és kultúratudomány doktora
Kutatási terület:
Afrikanisztika: általános afrikanisztika, összehasonlító nyelvészet (arab, afrikai nyelvek), irodalom- és kultúratudomány (arab és afrikai), interkulturális kommunikáció, migrációkutatás, vallástudomány (iszlám, afrikai vallások) Interkulturális kutatások Afrikában kutatócsoport vezetője
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
Az irodalom- és vallástörténet doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A katonai műszaki tudományok doktora
Kutatási terület:
Humanitárius segítségnyújtás, egyéni és közösségi reziliencia, pszichoszociális segítségnyújtás, nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás, katasztrófa-menedzsment, veszélyhelyzeti tervezés, katasztrófakockázat csökkentés, lakosságfelkészítés, standardizált katasztrófa-válaszadási rendszerek, veszélyhelyzeti szükséglet-felmérés.
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
Az állam- és jogtudományok doktora
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A közgazdaságtudomány doktora
Kutatási terület:
biztonságtudomány
Pozíció:
Kutató
CV:
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Kutató
CV:

Szakértők:

Pozíció:
Szakértő
CV:
Kutatási terület:
Rendészet oktatás-képzés, békefenntartói műveletek Angolában, humanitárius műveletek biztonsági aspektusai, terrorizmus
Pozíció:
Szakértő
CV:
Kutatási terület:
A lefegyverzés, leszerelés és reintegráció témakörében tanulmányok készítése és azok megvitatása széles körben, valamint megvalósíthatósági projektben történő kipróbálása. A "Közösségi Erőszak Csökkentése" program kidolgozásában és annak gyakorlatba történő megvalósításában való részvétel. Pilot projektek kidolgozása és végrehajtása Civil és Nem Kormányzati partnerekkel valamint az ENSZ egyéb szakosított szerveivel Haitin és Szudánban.
Pozíció:
Szakértő
CV:

Junior kutatók:

Pozíció:
Junior kutató
CV:
Pozíció:
Junior kutató
CV:
Pozíció:
Junior kutató
Pozíció:
Junior kutató
CV:
Pozíció:
Junior kutató
CV:
Pozíció:
Junior kutató
CV:
Pozíció:
Junior kutató
CV:
Kutatási terület:
Malawi oktatáspolitika és élelmiszerbiztonság
Pozíció:
Junior kutató
CV:
Tudományos fokozat:
hadtudomány
Pozíció:
Junior kutató

Külsős együttműködő kutatók:

Pozíció:
Külsős együttműködő kutató
Tudományos fokozat:
A történelemtudomány doktora
Pozíció:
Külsős együttműködő kutató
CV:
Pozíció:
Külsős együttműködő kutató
Tudományos fokozat:
A nemzetközi kapcsolatok tudományának doktora
Pozíció:
Külsős együttműködő kutató