Felvétel a doktori iskolába

AZ ÓBUDAI EGYETEM
FELVÉTELT HIRDET

4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre

Az Óbudai Egyetemen 2017. szeptembertől PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul az

 • Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola
 • Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
 • Biztonságtudományi Doktori Iskola

keretében nappali, költségtérítéses levelező képzési rendben, valamint és egyéni felkészülés formában. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Jelentkezési határidő: 2017. május 26. 16.00 óra
Doktori képzésre jelentkezni a választott doktori iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a doktori iskolánál:

            Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAM DI)
Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár
1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
tel: +36-1-666-5616
e-mail: galantai.aurel@nik.uni-obuda.hu
web: http://aidi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=184

Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (AT DI)
Dr. Vajda István egyetemi tanár
1034 Budapest, Bécsi út 96/B
tel: +36-1-666-5800, +36-1-666-5801
e-mail: vajda@uni-obuda.hu
web: http://atdi.uni-obuda.hu  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=194

            Biztonságtudományi Doktori Iskola (BDI)
Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár
1081 Budapest, Népszínház utca 8. Fszt. 15.
tel: +36-1-666-5401
e-mail: rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu
web: http://bdi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=191

A kitöltött jelentkezési lapot elektronikus formában is be kell küldeni a doktori iskola vezetőjének e-mail címére. Fontos, hogy a jelentkezők saját e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.
A felvételi beszélgetés júniusban lesz, időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak.
A doktori iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke írásban értesíti a jelentkezőket.

 

A jelentkezés feltételei

 • Oklevéllel igazolt egyetemi vagy MSc végzettség.
 • Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még e tanév második félévének végéig megszerzik.
 • Legalább jó minősítésű egyetemi oklevél. Ez a feltétel csak az oklevél megszerzésétől számított 2 évig érvényes, utána a minősítés csak a felvételi pontszámot befolyásolja.
 • Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú (B2 szintű, vagy azzal egyenértékű) államilag elismert nyelvvizsga. Ez alól más nyelvvizsga megléte esetén mentesség kérhető.
 • Az angol nyelv legalább középfokú (B2 szintű), államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga követelményét a külföldi közoktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén szerzett érettségi bizonyítvány kiváltja azzal, hogy az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert „C” típusú (komplex) középfokú nyelvvizsgaként kerül elismerésre.
 • A tervezett kutatás szakmai területének átfogó ismerete, kezdeti kutatási módszertani ismeretek.

A jelentkezési lap benyújtandó mellékletei

 • Egyetemi oklevél másolata.
 • Egyetemi leckekönyv másolata.
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.
 • Szakmai önéletrajz.
 • Publikációs jegyzék (amennyiben ilyen van). (A tudományos diákköri konferenciákon való részvétel is.)
 • Előzetes kutatási terv a leendő témavezető láttamozásával (2000-5000 karakter).
 • Egyéni felkészülésre jelentkezés esetén munkahely támogató nyilatkozata.
 • Lehetőség szerint ajánlás (oktatótól, munkahelyi vezetőtől, szakmai példaképtől, stb.).
 • 9.000 Ft, azaz kilencezer forint felvételi eljárási díj átutalását igazoló dokumentum.

Számlaszám: Óbudai Egyetem 10032000-00291350-00000000
Kérjük, a közlemény tartalmazza a jelentkező nevét és annak a Doktori Iskolának a témaszámát, amelyre jelentkezik:

AIAM DI: 081000801
AT DI: 082000802
BDI: 083000803

Felvételi beszélgetés
A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 100 pontos skálán értékeli a jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint:

 • a korábbi tanulmányi előmenetel (diploma minősítése);
 • a korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények (közlemények, diákköri díjak);
 • átfogó szakmai ismeretek;
 • a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága.

A pontszámítás részleteit a doktori iskola szabályzata tartalmazza.

A KÉPZÉS FORMÁI

Szervezett teljes idejű nappali doktori képzés
A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt, amelynek díja 450.000 Ft/félév.

Szervezett részidejű (levelező) doktori képzés
A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. A leckekönyvben szereplő minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A költségtérítés díja 2017. szeptemberétől 150.000 Ft/félév.

Egyéni felkészülés
A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezés után, annak sikeres teljesítésével jön létre. A hallgatók témavezetői díjat fizetnek, melynek összege 60.000 Ft/félév.
A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő egyéb kérdésekről a honlapok adnak tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel a doktori iskolák vezetőihez lehet fordulni.

Budapest, 2017. április 28.

Prof. Dr. Réger Mihály
rektor

CsatolmányMéret
Felvételi hirdetmény325.83 KB
Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre16.04 KB