2015. június

6. BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIA

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola (BDI) doktoranduszai májusban (2015. május 27-28. között) harmadik alkalommal vettek részt nemzetközi konferencián az Egyetem és a BDI támogatásával.

További részletek...

2015. május

Doktoranduszok részvétele a MECHEDU-2015 konferencián

2015. május 14-16 között a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola adott otthont a MECHEDU-2015 konferenciának. A rendezvényt a szerbiai kisvárosban kétévente szervezik, és idén első alkalommal Biztonságtudományi Szekció is indult, ahol három doktorandusz hallgatónk is előadott.

2014. október

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA)/
Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (AÖU) Kuratóriumának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2014. évre

További részletek...

2014. június

A Felvételi Bizottság megtartotta a felvételi motivációs beszélgetést a Doktori Iskolába jelentkezőkkel, mely alapján 11 fő felvételét javasolta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak. A jelöltek kutatási témái az előző évekhez hasonlóan szerteágazó, ennek megfelelően a felkért témavezetők köre is széles. A felvételről szóló értesítés után az új hallgatóknak szeptember 12.-ig kell beiratkozniuk a doktori képzésre, 3 éves kutatási terveiket témavezetőikkel egyetértésben szeptember 26.-ig kell elkészíteniük.
A doktori tanévnyitót szeptember 29.-én tartja a Doktori Iskola.

2014. május

Beadták felvételi jelentkezésüket a Doktori Iskolába jelentkezők. Az új tanévre 12 új jelentkezés érkezett be. A felvételi beszélgetést megelőzően a felkért Felvételi Bizottság áttanulmányozza a benyújtott dokumentumokat, és június hónapban szervezi meg a motivációs beszélgetést.

2014. február

Doktori Fórumot tartott a Biztonságtudományi Doktori Iskola a képzést megkezdő doktoranduszok részére. A fórumon az Iskola vezetője Prof. Rajnai Zoltán egyetemi tanár bemutatta a Doktori Iskola szervezetét, ismertette a Képzési tervét és a Működési szabályzatát. Ismertette a teljes képzési ciklus során teljesítendő feladatokat, követelményeket, valamint a publikációs és kutatási követelményeket.
Az új hallgatóknak szeptember végéig kell elkészíteniük Egyéni kutatási terveiket, mely tanulmányaik megszervezésének alapját képezi

2014. január

Rekord számú jelentkező a Biztonságtudományi Doktori Iskolába

A 2014. évre az Óbudai Egyetem doktori iskolái 9 fő felvételére tehetnek javaslatot nappali ösztöndíjas képzési formára.

2013. november

Doktoranduszok részvétele TÁMOP projektben

2013. szeptember

Megkezdődött az új doktori tanév

Az új felvett doktoranduszok részére „Doktori Fórum”-ot hirdetett a Biztonságtudományi Doktori Iskola. A fórumon az Iskola vezetője Prof. Rajnai Zoltán egyetemi tanár bemutatta a Doktori Iskola szervezetét, ismertette a Képzési tervét és a Működési szabályzatát.
Bemutatta a teljes képzési ciklus során teljesítendő feladatokat, követelményeket, valamint a publikációs és kutatási követelményeket.

Az új hallgatóknak szeptember végéig kell elkészíteniük Egyéni kutatási terveiket, mely tanulmányaik megszervezésének alapját képezi.

2013. július

Új jelentkezők doktori képzésre
Fokozódó érdeklődés volt a doktori jelentkezés időszakában. Az érdeklődők és a jelentkezők száma emelkedést mutat, egyre többen teszik próbára képességeiket a doktori képzés területén. A felvételi eljárás lefolytatása után a Felvételi Bizottság meghallgatta a jelentkezőket. Javaslata alapján a doktori képzésre felvételt nyertek:
Mógor Tamásné
Fialka György
Szabó Anna
Menyhárt József
Solymosi János
Hullán szabolcs
Fenyvesi Csaba. A DIT a javaslatot támogatta.

Tartalom átvétel