Jelenlegi hely

Témavázlat 05

A biometrikus azonosítás objektumorientált alkalmazása a beléptető rendszerekben

Témavezető: dr. habil. Kovács Tibor

A kutatási téma leírása:

A biometrikus azonosítás beléptető rendszerekben való felhasználása – az ilyen eszközök általánossá válásával párhuzamosan – egyre nagyobb teret nyer. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a tervezés során nem veszik figyelembe azt, hogy a biometrikus készüléket milyen objektumban, milyen feltételek mellett fogják használni. Lényeges szempont lehet a védendő objektum minősítése, a felhasználók köre, száma, a biometrikus minta minősége (szennyezettsége), a működési környezet, az eszköz valóságos műszaki paraméterei. Fontos lenne tehát egy olyan szempontrendszer kidolgozása, ami alapján eldönthető, hogy az adott helyszínre indokolt-e és ha igen, akkor milyen típusú biometrikus azonosításon alapuló eszköz alkalmazása. A probléma megoldásánál további nehézséget jelent(het), hogy gyakran a biometrikus eszközök specifikáció-megfelelősége (a gyártó által megadott műszaki paraméterek milyen korrelációban vannak a valóságos körülmények között mérhető adatokkal) gyenge.

Kutatási célok:

  1. A különböző biztonsági kockázatú létesítmények biometrián alapuló beléptető rendszerei alapkövetelményeinek megalkotása.
  2. Új eljárás kifejlesztése a biometrikus eszközök specifikációjának megfelelőségi vizsgálatára, különös tekintettel a nagy felhasználói mintamennyiségre (> 1.000).

Irodalom:

  • [1] Kovács T.: A biometrikus azonosítás alkalmazhatósága napjainkban, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14., CD ISBN 978-963-7154-68-3
  • [2] James Wayman, Anil Jain, Davide Maltoni and Dario Maio (Eds): Biometric Systems Technology, Design and Performance Evaluation, Springer kiadó, ISBN 1852335963, 2005
  • [3] Őszi A. - Leung Yuen Ting - Kovács T.: Dependence on technical parameters of the conditions of application of biometrical identification devices, megjelenés előtt, várható megjelenés, 2012. I. n.év, (kézirat elérhetősége: kovacs [pont] tiboratbgk [pont] uni-obuda [pont] hu)
  • [4] Őszi A. - Kovács T.: Problems and solutions of fingerprint-based biometrical identification based on experiences, megjelenés előtt, várható megjelenés, 2012. I. n.év, (kézirat elérhetősége: kovacs [pont] tiboratbgk [pont] uni-obuda [pont] hu)

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadmérnöki Doktori Iskola
  • Login Autonom Kft