Jelenlegi hely

Témavázlat 12

Cím: Az információs technológia fejlődésének hatása a nemzetbiztonságra

Kiíró: Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Magyar Sándor egyetemi adjunktus

E‐mail cím: magyar [pont] sandoratuni-nke [pont] hu

Helyszín: Óbudai Egyetem Bánki D. Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Helyszín rövidítése: ÓEBGK

A kutatási téma leírása: 

Az információs technológia ugrásszerű fejlődése jelentősen megváltoztatta az állampolgárok mindennapjait. A számítógépes támogatás már az élet minden területén jelen van. Az analóg világ érezhetően elmozdult a digitális irányba. A személyek közötti pont-pont kommunikáció átalakult, az információtovábbításnak számos új lehetősége bukkant fel, mint például a játékkonzolok chat felülete, vagy a felhőszolgáltatásokon keresztül mozgatott adatok. A dolgok internete, a közösségi portálok, a titkosítások stb. mind új lehetőséget biztosítanak a hatékonyabb feladatvégrehajtások esetében, azonban az infokommunikációs technológiák fenyegetéseket, nemzetbiztonsági kockázatokat is magukban hordoznak.

Célkitűzések:

Bemutatni az információs technológiák fejlődését, azok kockázatait nemzetbiztonsági szempontból megközelítve. Ismertetni a jogszabályi kihívásokat, a lehetséges szabályzási és műszaki-, technikai megoldások kombinációit. Azonosítani a nemzetbiztonsági vonatkozásban fontos elemeket, szolgáltatásokat. Javaslatot adni a szervezeti struktúrák lehetséges kialakításaira a nemzetbiztonsági munkában az új IT szolgáltatások nemzetbiztonsági kockázatainak csökkentése érdekében.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései: 

Irodalomkutatás, jövőkutatási módszerek alkalmazása. Az összefüggések analitikus és szintetikus vizsgálata, tanulmányok (tudományos publikációk) készítése, megjelenés tudományos konferenciákon, szimpóziumokon, szemináriumokon. Javaslatok kialakítása az ismert szabályzások és technikai támadásokból adódó megoldások összevetésével. Hipotézisek felállítása és kidolgozása.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények: 

Új infokommunikációs szolgáltatás esetében használható egységes szempontrendszer felállítása a nemzetbiztonsági adatszerzés kialakításának érdekében.

Jogi szabályzás eszközrendszerének lehetőségei, felülvizsgálatának területei a témával összefüggésben. 

Javaslat kidolgozása szervezeti struktúrára, amely a jelen és jövő IT szolgáltatásainak nemzetbiztonsági területen történő ellenőrzését és a szükséges adatszerzést biztosítja.