Jelenlegi hely

Témavázlat 18

Fuzzy szabálybázisú kockázatbecslési eljárások fejlesztése

TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Pokorádi László
helyszín: Óbudai Egyetem Bánki D. Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:

A matematikai modellezés fő feladata valós fizikai jelenségek, folyamatok vagy rendszerek matematikai leírása, azaz modelljeinek felállítása. A modelleket és vizsgálati paramétereket a modellezett rendszer természete és a megkívánt pontosságú eredmény függvényében kell kiválasztanunk.
A gerjesztések, valamint a belső jellemzők helyes feldolgozása biztosítja, hogy az eredményekben a rendszer valós, a vizsgálat szempontjából fontos tulajdonságai tükröződjenek. Ezért az egyik kritikus kérdés a megfelelő modell felállítása és a rendelkezésre álló adatok helyes feldolgozása.
A másik fontos probléma a vizsgált rendszer vagy a felállított modell különböző forrásokból származó bizonytalanságának meghatározása és jellemzése. A rendelkezésre álló információk bizonytalansága megakadályozhatja a helyes modell felállítását, a kellően pontos adatok, felesleges információk nélküli meghatározását, valamint a kapott eredményekből a helyes szakmai következtetések levonását.

A doktori téma keretében olyan módszertani fejlesztéseket kívánunk végezni, melyeknek célja új különböző – úgynevezett két és három paraméteres – fuzzy szabálybázisú kockázatbecslési eljárások kidolgozása.

Konkrét kutatási területet az alábbiak közül lehet választani:

- kockázatelemzések lágyszámításra épülő módszereinek vizsgálata és alkalmazása;
- a nyelvi változók bizonytalanságának fuzzy halmazelméletre épülő leírása.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.