Jelenlegi hely

Témavázlat 19

A felületi mikrotopográfia hatása gépszerkezetek üzembiztonságára tekintettel a súrlódási és kopási viselkedésre

Témavezető: Czifra Árpád

A kutatási téma leírása:
Napjainkban gépek, gépszerkezetek működése során két igen fontos szempont került előtérbe: az üzembiztonság és az energiahatékonyság. Mindkét terület szoros kapcsolatban van a kapcsolódó gépelemek tribológiai viselkedésével.

A súrlódási, kopási, kenési folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen a felületi mikrotopográfia ismerete. A klasszikus paraméteralapú felületi érdességmérés számos eredménye mellett felmerülő igen sok probléma új módszerek kidolgozására
sarkallta/sarkallja a kutatókat. A kidolgozott technikák (érdességcsúcs analízis, korrelációs függvényeken alapuló jellemzés, fraktál technika, hullámhossz vizsgálaton alapuló módszerek, stb.) elméleti háttere 2D érdességi profilok esetén már kidolgozásra került, de ezen technikák 3D-s implementációja, valamint a módszerek tribológiai kísérleteken nyugvó információtartalmának felmérése még várat magára.

Ahhoz, hogy az üzembiztonság szempontjából pontos tervezési elméletek szülessenek ezen területeken további előrelépés szükséges.

Kutatási célok:

  1. Kopási folyamatokra jellemző topográfiai sajátosságok feltárása.
  2. A felületmodellezés lehetőségei.
  3. Tribológiai folyamatok mikrotopográfiai szempontú állapotfelügyelete.

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

  • Prof. Dr. Váradi Károly (BME GÉK)