Jelenlegi hely

Témavázlat 26

Az objektumvédelem komplex rendszereinek alkalmazhatósága

Témavezető: Dr. Berek Tamás

A kutatási téma leírása:
A hatékony objektumvédelem megköveteli a korábban különállóként tekintett biztonsági rendszerek integrált alkalmazását. Az objektumvédelem komplex rendszere tehát többek között olyan, meglehetősen összetett alrendszerek telepítését és üzemeltetését követeli meg, mint például a beléptető rendszer; biztonsági monitoring rendszer jelző-, riasztó-, megfigyelőelemekkel. A tervezés és kialakítás feladatainak végrehajtása során az objektumvédelmi rendszerbe integrált alrendszerek zavarmentes működés követelményeinek biztosítása is létfontosságú, így továbbra is fontos szerepe van az azokat üzemeltető élőerő tevékenységének. A vagyonvédelmi koncepció kialakítását követően a biztonsági rendszer tervezésekor komoly elemző és értékelő munkát követel meg a védelmi alrendszerek helyes arányainak kialakítása. A biztonságtechnikai rendszerek és alkalmazott eljárások tudományos megalapozottságú elemzése, fejlesztése, az ehhez szükséges tudományos kutatómunka végzése napjainkban nélkülönözhetetlen.

Kutatási célok:

 1. objektumvédelmi technológiák kidolgozása és validálása
 2. auditálási algoritmusok kidolgozása a vagyonvédelmi tevékenységek értékelése érdekében
 3. az állapotfelmérés és kockázatelemzés új módszereinek kidolgozása, értékelési algoritmusok kialakítása
 4. alkalmazott biztonságtechnikai rendszerek és eljárások elemzése, új rendszerek és eljárások fejlesztése
 5. az objektumvédelmi rendszerek biztonságos, optimális és gazdaságos üzemeltetésének, fenntartásának szervezési módszereinek kutatása is.

Irodalom:

 • [1] Lukács György szerkesztő: Új Vagyonvédelmi Nagykönyv, Cedit 2000 Kft, 2002. Budapest ISBN: 938180390
 • [2] Őrzés-védelem, Pro-Lex kkt, Bp.,1995.
 • [3] Berek Lajos: Az őrzés és védelem alapjai, mint a biztonságtechnika egyik meghatározó területe, Budapest, ZMNE
 • [4] Zsigmond Gyula: Komplex villamos rendszerek minőségbiztosításának néhány kérdése., KKMF Tud. Közlemények ( Budapest)
 • [5] Bartha Tibor: A nem halálos fegyverek alkalmazásának lehetőségei - TASER: Villámgyors hatás, Biztonság

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

 • Dr. Berek Lajos (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)
 • Frank György (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)
 • Dr. Bökönyi István (In-kal Security)