Jelenlegi hely

Témavázlat 27

Statisztikai módszerek alkalmazása különböző ember-gép rendszerek meghibásodási dinamikájának vizsgálatára

Témavezető: Izsó Lajos

A kutatási téma leírása:
A különböző komplexitású és minőségű ember-gép (operátor – irányított folyamat, vezető - jármű, felhasználó - termék, katona - fegyver, fogyatékos ember – támogató technológia, etc.) rendszerek belső interakcióinak és meghibásodási dinamikájának a vizsgálata kiemelt jelentőségű a nem kívánt események (hibák, üzemzavarok, balesetek, katasztrófák etc.) genézisének mélyebb megértésében, azon keresztül pedig a működési biztonság fokozásában. Ezen megközelítések egyike a kiírt téma, amely a statisztikai folyamatellenőrzés (SPC: Statistical Process Control, Control chart) és a túlélési elemzés (Survival Analysis) módszerek újszerű alkalmazásán alapul.

Kutatási célok:

  1. Konkrét ember-gép rendszerek megtörtént működési zavarainak modellezése és számítógépes szimulálása.
  2. A gépi és az emberi alrendszerek sajátosságainak és a közöttük végbemenő interakció tanulmányozása.
  3. Gyakorlatban is hasznosítható következtetések levonása.

Irodalom:

  1. KETSKEMÉTY L., IZSÓ L., KÖNYVES TÓTH E. (2011). Bevezetés az IBM SPSS Statistics
    programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez.
    Harmadik javított, átdolgozott kiadás. 579 oldal. Arteria Studio. ISBN 978-963-08-1100 2.

Előírt nyelvtudás: angol nyelvismeret