Jelenlegi hely

Témavázlat 34

Biztonságtudomány módszereinek alkalmazása a minőségbiztosítási rendszer fejlesztésében, a biztonsági kultúra színvonalának emelésében

TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Vasvári Ferenc
helyszín: Bánki Donát G.és Bt Kar
helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:

A biztonságtudomány területeinek, módszereinek behatárolása, rendszerezése és alkalmazása a szervezeti (vállalati) modellek (TQM, KIR, BIR, MEBIR) elemzésében. A szervezeti struktúra kialakítása a minőségbiztosítási modellek elemzése alapján. A Biztonság Irányítási Rendszer politikája, monitoring rendszere, technológiák veszélyelemzése, biztonságelemzés, kockázatértékelés- és kezelés. A döntés összetevői, mechanizmusa. Egy adott Szervezeti BIR Kézikönyv megalapozása. Az ember (a munka), a technológia, (technika) és a környezet biztonságkultúrájának kritériumainak meghatározása. Az emberi tevékenységek kockázati összefüggései. A biztonság értéke, értékrendje. Az anyagi és a humán oldal tényezőinek vizsgálata, a fejlesztés, a magasabb szintre emelés lehetőségei. A mérnöki etika biztonsági vonatkozásai. Az angolszász „Health and Safety” rendszerének adaptációs lehetőségei, feltételei.

Kutatási célok:

1. A biztonságtudomány területeinek, módszereinek, lehetőségeinek kutatása, összegyűjtése
és rendszerezése, az alkalmazási lehetőségek bemutatása.

2. A biztonságtudomány módszereivel megalapozott Minőségbiztosítási Rendszerben egy
Szervezet Biztonság Irányítási Rendszerének kidolgozása, szabályozása, bevezetése.

3. Egy vizsgált Szervezet Biztonság Irányítási Rendszerének tudományosan megalapozott
Kézikönyv készítéséhez Módszertani útmutató fejezetek kidolgozása.

4. Az anyagi javak minőségének-, biztonságának, fejlesztésének elemzése, módszertani
alapok kidolgozása a biztonsági kultúra magasabb szintre emelésére. A veszélyérzet-,
veszélytudat-, az életvitel javítása, az emberi kockázatok csökkentése, az erkölcsi jellemzők
és a felkészültség fokozása a biztonsági kultúra magasabb szintre emelése céljából.

Irodalom:
Vajda György: Kockázat és Biztonság, Akadémia Kiadó, 1998.
Vasvári Ferenc: A reálfolyamatok menedzsmentjének kockázatbecslési,- kockázatkezelési módszerei, ZMNE egyetemi jegyzet, 2000.
Vasvári Ferenc: A haditechnikai menedzsment reálfolyamatainak kockázatértékelési és kockázatkezelési módszerei, PhD értekezés, ZMNE, 2002.
Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland Akadémia, Bp., 2001.
Vasvári Ferenc: Biztonságtudományi ismeretek, ZMNE egyetemi jegyzet, 2004
Gyürk István: Mérnöki etika. Mezőgazda Kiadó, 1998.,
Nagy Tibor: A biztonságtudomány alapjai, Magyar Biztonságtudományi Társaság, 1998.,
Teller E.- Zeley L.: A biztonság bizonytalansága, Relaxa Kft. 1991

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

Dr. Turcsányi Károly DSC, (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Dr. Walz Géza CSC, (Szent István Egyetem)
Dr. Gyarmati József PhD, (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

ajánlott nyelvtudás: angol KF