Jelenlegi hely

Témavázlat 36

Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások gyakorlati súlypontjai

Témavezető:Babos Tibor (Ph.D.)
Tel: 30/450-9933
E-mail: tibor [pont] babosatkim [pont] gov [pont] hu

Kutatási téma leírása:
A „kritikus infrastruktúra-védelem” fogalma a XXI. század fordulóján jelent meg a nemzetközi és hazai szakmai-tudományos életben. Az elmúlt években bekövetkezett politikai, szociális és természeti változások nyomán számos olyan, ember, vagy természeti erő által előidézett esemény történt, amelyeke rávilágítottak modern világunk sebezhetőségére, így a létfontosságú rendszerek védelmének fokozott szükségességére. 2001. szeptember 11-i támadások nem csak az Egyesült Államokban, de Európában és globálisan is előtérbe helyezték a kritikus infrastruktúrák védelmének kérdéskörét. Tekintettel arra, hogy a mindennapi élet zavartalanságát biztosító infrastruktúrák, vagy azok bizonyos elemei ellen indított támadások, emberi mulasztások, vagy természeti csapások jelentős, nem ritkán stratégiai károkat képesek okozni, a téma szakmai tudományos kutatása különösen indokolt napjainkban. A nyugati világ, vezető államai, valamint a nemzetközi szervezetek többsége – különösen az EU és a NATO – felismerte: a téma kontrolljának záloga az alapos szakmaisággal és tudományos igényességgel előkészített, egységes és transzparens elméletigyakorlati megközelítés, a közös érdekképviselet, a feszes szabályrendszer, a következetes végrehajtás és a szigorú szankcionálás. A fentiek tükrében a témavezető olyan doktoranduszjelöltek jelentkezését várja, akik az általános elméleti okfejtéseken túl tudományos igényességgel kívánják kutatni a létfontosságú infrastruktúrák gyakorlati aspektusait, annak egyik, vagy másik elemét.