Jelenlegi hely

Témavázlat 46

Bűnös célú/terrorista robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei
TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Prof. Dr. Lukács László, CSc., ny. egyetemi tanár

E‐mail cím: llukacsvatgmail [pont] com (llukacsv [@] gmail.com)

Témaválasztás indoklása:
Az elmúlt időszak sajnálatos eseményei sürgető szükségszerűséggé teszik a robbantásos cselekmények vizsgálatát, az ellenük való védekezés adminisztratív, technikai és szervezeti lehetőségeinek kutatását. A téma kiemelkedő fontosságú úgy a katonai/békefenntartó műveletekben, mint a katasztrófavédelem, a közigazgatás, valamint a rendvédelem területén. A védekezés lehetőségei érintik a köz- és oktatási intézményeket, a kereskedelmi, az ipari létesítményeket, sport- és művészeti létesítményeket, a közlekedést és mindennapi életünk minden további olyan területét, ahol nagyobb számban emberek vannak jelen.

Célkitűzések:

  1. A robbantásos cselekményeknél alkalmazott robbantóanyagok, módszerek elemzése;
  2. A robbantásos cselekmények sajátosságainak elemzése, a közös és a speciális vonatkozások keresése;
  3. A fenyegetettség szintjének prognosztizálása;
  4. A védekezésnél alkalmazható technikák és technológiák kutatása;
  5. Az építmények robbantásos cselekmények elleni védelme lehetőségeinek vizsgálata úgy a szerkezet, mint az adminisztratív szabályozás szempontjából;

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
A témát érintően hazai és külföldi szakirodalmak, valamint meglévő szabályozások tanulmányozása. Konzultációk folytatása a témában jártas szakemberekkel. Interneten, a témával kapcsolatban történő kutatás. Eddigi pályafutás során szerzett ez irányú ismeretek és tapasztalatok rendszerezése. A tanulmányozott dokumentumelemzések, majd következtetések levonása. Az elméleti/gyakorlati javaslatok formába öntése, publikációja.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
Javaslat a robbantásos cselekmények elleni védekezés hatékonyabbá tételére, a szervezet, eszköz, felszerelés, felkészítés, technológia és a biztonsági szabályozás komplexumának megújításával.

A pályázó témavezetőnek a témakörben megkezdett kutatási eredményét tanúsító, legutóbbi 5 éves releváns publikációinak a bibliográfiai tételei:
1. A polgári repülés robbantásos fenyegetettsége. előadás a „Repüléstudományi Konferencia 2011” konferencián. Megjelent a Repüléstudományi Közlemények Konferencia Különszám 2011. HU ISSN 1789-770X, 9 oldal (2011.)
2. Robbantásos cselekmények és jellemzőik, Műszaki Katonai Közlöny, XXII. évfolyam, TÁMOP Különszám, 2012. november, pp. 4-13.
3. Bombafenyegetés – a robbanóanyagok története. - előadás a „Repüléstudományi Konferencia 2012” konferencián – megjelent a Repüléstudományi Közlemények Konferencia Különszám 2012. 2. szám, HU ISSN 1789-770X , pp. 409-430.
4. Bombatámadás az USA nagykövetség ellen –Nairobi, 1998. augusztus 07., Műszaki Katonai Közlöny, XXIII. évf. 2. szám, 2013. pp. 159-178. (ISSN 2063-4986) (Közös: dr. Balogh Zsuzsanna)
5. Analyzing the effects of terrorist blast attacks, Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2013 (ICMT'13), Published by: University of Defence, Brno, 2013. ISBN:978-80-7231-917-6 Printed Proceeding, ISBN 978-80-7231-918-3 Proceeding on CD, pp. 337-346. (Közös: Balogh Zsuzsanna)

Budapest, 2015. június 23.