Jelenlegi hely

Témavázlat 47

Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására
TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Prof. Dr. Lukács László, CSc., ny. egyetemi tanár

E‐mail cím: llukacsvatgmail [pont] com (llukacsv [@] gmail.com)

Témaválasztás indoklása:
A katonai robbantástechnika az elmúlt évtizedekben az építmények bontását szinte kizárólag a rombolásra, akadályképzésre korlátozva vizsgálta. Az IFOR/SFOR Magyar Műszaki Kontingens békefenntartó missziója során viszont ettől eltérő céllal kapott építmény bontási feladatot, ahol különös tekintettel kellett lenni a környezetvédelemre, a környező építmények védelmére. A polgári életben szintén forradalmi változások történtek a robbantási és az egyéb technológiájú bontási tevékenységben. A Magyar Honvédség védelmi felülvizsgálatát követően a műszaki csapatok békefenntartói feladatokra történő felajánlásával égető szükség van a bontási munkák végzése terén jelenleg érvényben lévő katonai szabályozás, módszerek és technikák felülvizsgálatára, az új elvárásoknak leginkább megfelelő új struktúra kialakítására, a szakutasítások átdolgozására és új technikák és technológiák bevezetésére. A katasztrófavédelem területén szintén szükséges a fenti speciális feladatok újra értelmezése, vizsgálata, sajátos feladataiknak megfelelően.

Célkitűzések:

  1. A békefenntartó feladatok során végzendő műszaki szakfeladatok sajátosságainak, eltérő vonatkozásainak elemzése, a műszaki támogatás (biztosítás) általános feladataihoz képest;
  2. A békefenntartás során várható robbantási és bontási feladatok prognosztizálása, az SFOR Magyar Műszaki Kontingens tapasztalatai alapján;
  3. A bontási munkák során a polgári életben alkalmazott technikák és technológiák bemutatása, jellemzése;
  4. A bontási és robbantási munkák biztonsági és környezetvédelmi szabályozása a polgári életben, valamint a vonatkozó NATO előírások bemutatása;
  5. A Magyar Honvédségnél rendszeresített katonai robbantóanyagok, valamint az érvényben lévő robbantási technológiák alkalmazhatóságának értékelése, a békefenntartó műveletek közben;
  6. A Magyar Honvédség bontási és robbantási lehetőségeinek értékelése a békefenntartó műveletekben, figyelembe véve a meglévő technikai lehetőségeket, és a tevékenység biztonsági és környezetvédelmi szabályozásának szempontjait;
  7. A katasztrófavédelem során alkalmazható speciális robbantási és egyéb technológiájú bontási tevékenység megújításának lehetőségei a kor követelményei és a technikai/technológiai fejlődés lehetőségeinek figyelembe vételével

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
A témát érintően hazai és külföldi szakirodalmak, valamint jogszabályok vonatkozó részeinek tanulmányozása. Konzultációk folytatása a témában jártas szakemberekkel. Interneten, a témával kapcsolatban történő kutatás. Eddigi pályafutás során szerzett ez irányú ismeretek és tapasztalatok rendszerezése. A tanulmányozott dokumentumelemzések, majd következtetések levonása. Az elméleti/gyakorlati javaslatok formába öntése, publikációja

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
Javaslat a magyar békefenntartó műszaki alegységek, illetve a katasztrófavédelmi szervezetek robbantási és a bontási munkáinak hatékonyabbá tételére, a szervezet, eszköz, felszerelés, felkészítés, technológia és a biztonsági, valamint a környezetvédelmi szabályozás komplexumának megújításával.

A pályázó témavezetőnek a témakörben megkezdett kutatási eredményét tanúsító, legutóbbi 5 éves releváns publikációinak a bibliográfiai tételei:
1. Kumulatívne nálože a ich praktické využívanie (Discover of the shaped charges and the practical use its) = Conference Proceedings from the International Conference Blasting Techniques 2011. pp. 208-222., ISBN 978-80-970265-3-0 (Slovakian Society for Blasting and Drilling Works, Stara Lesna, 2011. 05. 26-27.
2. Tégla, kő, beton és vasbeton szerkezeti elemek robbantási szabályainak fejlődése, a honi katonai robbantás technikában, Műszaki Katonai Közlöny XII. évf. I. szám, 2012. pp. 55-84.
3. Stručná história výbušnín – Brief explosive history, - Conference Proceedings from the International Conference Blasting Techniques 2012. pp. 13-20., ISBN 978-80-970256-4-7 (Slovakian Society for Blasting and Drilling Works, Stara Lesna, 2012. 05. 23-25.
4. Dr. Hornyacsek Júlia - Prof. Dr. Lukács László: Výskum tvárnenia kovov výbuchom na univerzite NKE a knižnica Muellera Othmára – Blasting metal-works research at the National Civil Service University and the Mueller Othmar biblioteca of blasting techniques, Conference Proceedings from the International Conference Blasting Techniques 2013. - Slovakian Society for Blasting and Drilling Works, ISBN 978 – 80 - 970265 – 5 – 4, Stara Lesna, 2013. 05. 23-24., pp. 189-195.
5. Szalay András – dr. Lukács László – dr. Zádor István: Bonding of steel ropes by explosive tube forming, Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2013 (ICMT'13), Published by: University of Defence, Brno, 2013. ISBN:978-80-7231-917-6 Printed Proceeding, ISBV 978-80-7231-918-3 Proceeding on CD, pp. 347-352

Budapest, 2015. június 23.