Jelenlegi hely

Témavázlat 50

Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó

Kutatási téma: A biztonságos szervezet stakeholder szempontú megközelítése

Témaleírás: A szervezetek életében a shareholder érdekek mellett egyre inkább értelmet nyer a stakeholder (kockázatviselői) érdekek figyelembe vétele, feltételezvén, hogy az adott vállalkozás/intézmény a társas- és társadalmi környezet felelős tagja. A vállalkozások alapvető érdeke a legfőbb stakeholdereik kiválasztása, mivel kölcsönösen hatnak egymásra (Clarkson, 1995). A vállalkozásoknak az üzletetikai irányelvek figyelembe vételével érdemes viszonyulni hozzájuk (Dinya, 2008), hogy a közöttük fennálló kapcsolatok biztonságát biztosítsák. A vállalkozások kockázatviselőkkel való kapcsolatát és irányukba tanúsított magatartását számos tényező, mint pl. a kultúra explicit és tacit tudáselemei alakítják, de lényes a vállalkozási struktúra, a kapcsolatok, az ismeretek, a döntéshozatali folyamatok, az intézményi logika, a hatalom, a legitimáció is (Mitchell et al, 2011). Amennyiben ezek befolyással vannak a kapcsolatok alakítására és a magatartások befolyásolására, akkor ugyancsak hatással lesznek a kockázatviselők biztonságérzetére és a személyes és/vagy üzleti kapcsolatok jövőjére is.

Kutatási célok:

  • a szervezetek magatartásának és kultúrájának vizsgálata a stakeholderekhez való viszonyulásuk függvényében,
  • a stakeholder kapcsolatok kiépítését akadályozó, nehezítő, a kapcsolatok fenntartására ható kulturális és magatartás tényezők vizsgálata.

Előírt/ajánlott nyelvtudás: angol középfok

Felvehető hallgatók száma: 1 fő