Jelenlegi hely

Témavázlat 52

Témavezető neve (tud. fok., rf.,):Dr. Estók Sándor PhD,  ny. alezredes

KUTATÁSI TÉMA CÍME:
Űrlogisztika a XXI. század kihívása Mars expedíció, a holdhasznosítás logisztikai és biztonságtudományi elemzése

Témaválasztás indoklása:
(Előzmények, aktualitás stb.)

A témaválasztás aktuális – a múlt században kitűzött célok egyre jobban aktívvá válnak. A Hold és a Mars került a kutatás, hasznosítás és a logisztika középpontjába. Lehetőség nyílik a megvalósulásra is, az USA és Kína által a következő évtizedben elérhető közelségbe kerül. Az Űrlogisztika századunk kiemelt kérdése, amely kutatási lehetőséget biztosít a tudomány adta lehetőségek keretein belül a Naprendszer bolygóinak hasznosítására és a logisztikai rendszerének feltérképezésére valamint az alkalmazható logisztikai módszerek, tapasztalatok további fejlesztésére.  Így a logisztikai tér kitágult és eddig nem tapasztalt lehetőség kitárult a logisztika tudomány és a horizontális földi logisztika ipar a kozmikus térbe emelkedhet, és ott lerakhatja az űrlogisztika alapjait, a tudományos elmélet és a gyakorlat kidolgozását és a későbbi missziók logisztikai támogatásának megvalósítását. A kutatás alaplogisztikai mérföldkő az Űr és a Naprendszer bolygóinak logisztikája kialakításában és speciális környezetének tanulmányozásában. Az „Űrlogisztika” fogalmi bővítése új teret nyit, új elvek, módszerek, alkalmazások mellett új elméletek is születnek, a vele egy időben megvalósuló missziók gyakorlatában. Történelmi események és eredmények következnek a közeljövőben, ahol az Űrlogisztika a „Mars-logisztika” és a „Hold-logisztika”már konkrét feladatra szerveződik, és ebben a feladatkörben megjelenik a „létlogisztika” és az adott „bolygó ellátási lánca” is. Századunk második felében már valószínűsíthetővé válhat a Naprendszeren túli bolygók látogatása az info-kommunikáció eszközein keresztül, majd emberes űrhajóval.     

Célkitűzések:

A kutatás célja az űrlogisztikát tudományos alapon az elvek és alkalmazás összehangolásával kidolgozni, az eddig felhalmozódott űrkutatási tapasztalatok, ismeretek, eredmények alapján. A logisztikatudománynak és a földi környezetben felhalmozódott logisztikai gyakorlatnak az alapján a Mars és a Hold speciális feltételeihez igazított logisztikai szemlélettel és gondolkodással szükséges a konkrét űrlogisztikai feladathoz igazítani a tervezést, részletesen térben és időben illesztett feltételekkel. Mindezekkel együtt a felkészítés és az alkalmazás logisztikai támogatását a Földi bázison és a Mars bázison – (a földi gyakorló tereken) párhuzamosan elkezdeni. Részletes tervezés mindenre kitérő számvetésekkel, lehetőségek figyelembe vételével, valamint a szükséges támogatási technikai eszközök, anyagok, felszerelések körének meghatározásával készletezésével és alkalmazható állapotban tartásával az előkészítés, a misszió repülési, támogatási-alkalmazási időszakában és körzetében egyaránt. Az űrben levő speciális körülményekhez kapcsolódó lét és életfeltételek megalapozása, az emberi élet fenntartása minden körülményben. A küldetés célja a misszió logisztikai támogatásának fenntartása, kiszélesítése, emberi körülményeknek megfelelő feltételek kialakítása hosszú időre úgy a Marson, mint a Holdon.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:

A kutatási módszerek és módszertani elképzelések az Űrlogisztika területének a Naprendszer bolygóira való kiterjesztése, rendszereinek megismerése és alkalmazott módszereinek kiszélesítése elemzése. A téma hazai és külföldi írott, elektronikus forrás anyagainak összegyűjtése, tanulmányozása és értelmezése, úgy elméleti, mint gyakorlati szempontok alapján. Az Űrlogisztika és a bolygók logisztikájának kialakítása, majd létlogisztikájának, értékláncának és ellátási láncának módszeres kidolgozása a bolygó adta speciális lehetőségek szerint a korunk színvonalán működő modern technika, technológia és infokommunikációs rendszer adta lehetőségek szerint. Végezetül következtetések, logisztikai jövőértékek feltárása, megfogalmazása és valószínű prognózis elkészítése.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:

Az Űrlogisztika mivel új területe a Logisztikatudománynak így számos lehetőséget és területet biztosít új tudományos eredmények feltárására. Új területként fogalmazható meg a tudomány fejlődésével párhuzamosan a Naprendszer bolygóinak logisztikája, a lehetséges létlogisztika különbözősége, az ellátási láncok kialakításának lehetőségei. Fontos kutatási eredmény a szervezési és optimalizálási lehetőségek egyes bolygók ellátási láncában. A várható új eredmények felsorolása számos területen folytatható és tudományterületenként bővíthető.

Szolnok, 2015. augusztus 24.