Jelenlegi hely

Témavázlat 79

Témavezető neve (tud.fok., rf.,): Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, PhD

Munkahely

Neve: NKE

Címe: 1581 Bp.Pf.15.

Beo: BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő

e-mail címe: okf [pont] tufofelugyelosegatkatved [pont] gov [pont] hu

 

Telefonszáma:
+36/1- 469-4115

Kutatási Terület

Neve:
Katasztrófavédelem

Vezetője:
Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes egyetemi docens, PhD

KUTATÁSI TÉMA CÍME:
Tűzvédelem műszaki kutatása-fejlesztése a katasztrófavédelem rendszerében

Témaválasztás indoklása:
(Előzmények, aktualitás, stb.)
Az emberiség történetét végigkíséri a tűz. „Megszelídítése”, ellenőrzött körülmények közötti használata rendkívüli jelentőséggel bír a létfenntartás, a társadalmi, az ipari, gazdasági folyamatok területén. A szabályozott környezetből való kitörése viszont többnyire pusztulással, az emberi élet, az anyagi javak veszélyeztetésével jár. A civilizáció fejlődésével, a városiasodással, az iparosodással nőtt a tűzveszély lehetősége, a károk nagysága.
A tűzvédelem feladata a tűz okozta veszélyeztetés minimalizálása, az emberi élet, az anyagi javak védelme. Ez a tevékenység a tűzvédelem három szakterületének - tűzmegelőzés, mentő tűzvédelem, tűzvizsgálat -, szoros együttműködésével valósul meg.
2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet. Ez a rövid mondat a tűzoltóság és a polgári védelem korábbi szervezeti felépítésének, feladatainak, működési rendjének nagy horderejű átalakítását és ennek megfelelően a szervezetekre vonatkozó jogszabályok módosítását, új jogszabályok és belső szabályozók megalkotását jelenti, talán nem is eléggé kifejező módon.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) hatályba lépése mélyreható változásokkal járt a katasztrófavédelmi szervek feladatai, működése tekintetében. A törvény kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. Ez alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek és Magyarország teljes területe a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területeként lett lefedve. Emellett megújultak a tűzvédelmi hatósági tevékenység végzésének keretei is.
Az egységes szervezetben az egységes feladatellátás könnyebben, a költséghatékonyság szem előtt tartásával valósítható meg és a szervezeti felépítés előnyt jelent a szakmai irányítás szempontjából is.
A magas szintű tűz elleni védekezéshez szükséges a megelőző és a mentő tűzvédelem jog- és intézményrendszerének hatékony működése, a változó sokszor extrém körülményekhez igazított tűzoltástaktika és műszaki mentési eljárásrend biztosítása, valamint a biztonságos beavatkozások személyi és technikai feltételeinek rendelkezésre állása. Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások esetében a jellemző veszélyforrásokhoz kell igazítani mind a beavatkozások taktikáját (eljárásrendjét), mind pedig a biztonságos beavatkozás személyi és technikai feltételeit.

A választott téma kutatás és fejlesztése e kihívások kezelését tűzi ki fő tudományos céljaként.

Célkitűzések:
A 2012. évben megújult katasztrófavédelmi rendszeren belül a tűz elleni védekezés jog- és intézményrendszerének értékelését követően megvizsgálni és értékelni a megelőző és a mentő tűzvédelem átalakulásának hatását a jog-, szervezet és intézményrendszer hatékonyabb működésére, valamint a tűzoltói beavatkozások és műszaki mentések volumenére.
Az újszerűen kialakuló eljárás, műszaki-technikai eszközrendszer és jogalkalmazási módszertan kifejlesztése, és állandó korszerűsítése, az eredmények mérése a sikeres működés érdekében.
A tűz elleni védekezés korszerűsített jog-, szervezet és intézményrendszerére épülő tűzoltás-taktikai eljárási feltételek jelenlegi fejlesztési irányait beazonosítani, majd azokat részletesen elemezni az extrém körülmények közötti, főként a talajszint alatti, tűzoltói beavatkozások biztonságára ható tényezőket, a tűzoltás-taktikai elveket és eljárási rendet.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:

 • Összehasonlító elemzés a tűzvédelmi adatszolgáltatások, hatósági adatbázisok és döntések tanulmányozása, tartalmuk elemzése.
 • A tűzvédelmi szabályozás tárgyában kiadott nemzetközi szabályzók, módszertani útmutatók tanulmányozása, kritikai feldolgozása, következtetések levonása.
 • Önálló kutatás végzése a gazdálkodó szerveztek kötelezettségei teljesítésének módszertani megalapozása tárgyában.
 • Javaslatok önálló kidolgozása a tűzvédelemmel foglalkozó hatóság működésének feltételeire, eljárás és eszközrendszerére, jogalkalmazási módszertanára.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
Konkrét ajánlások kidolgozása – a tudományos célkitűzéseknek megfelelően – a hazai jog-, intézmény-, eljárás és eszközrendszer, továbbá a tűzvédelmi feladatrendszer harmonizálására, további egységesítésére, optimalizálására és fejlesztésére.

A pályázó témavezetőnek a témakörben megkezdett kutatási eredményét tanúsító, legutóbbi 5 éves releváns publikációinak a bibliográfiai tételei:

 1. Bérczi László: Structure, organization and duties of fire services in Hungary. VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT I:(2) pp. 3-18. (2016)
 2. Bérczi László: Az önkéntes tűzoltó egyesületek működési körülményei és feladatai. VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT I:(1) pp. 65-81. (2016)
 3. Bérczi László: A hazai tűzvédelem helyzete és fejlődési irányai In: Varga Ferenc
  Tűzvédelmi Konferencia a 120 éves fővárosi tűzoltólaktanyában. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.11.17 Budapest: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, pp. 1-40.
 4. Bérczi László: A mentő tűzvédelem aktuális kérdései. In: Restás Ágoston, Urbán Anett (szerk.) Katasztrófavédelem 2015. 192 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.11.26 (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) Budapest: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 2015. pp. 7-16. (ISBN:978-963-87837-9-0)
 5. Bérczi László, Varga Ferenc: Az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási és műszaki mentési feladatai. BOLYAI SZEMLE XXV.:(2) pp. 78-89. (2016)
 6. Bérczi László, Toldi Péter: A katasztrófavédelmi őrsök működési tapasztalatai. VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE 22:(2) pp. 18-20. (2015)

 

 1. Bérczi László: Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében. 181 p. 2014.
 2. Bérczi László: Biztonságos tűzoltói beavatkozásokat elősegítő tűzvédelmi előírások tudományos megalapozása az M4-es metró szakaszán
 3. Bérczi László, Fülep Zoltán: Szervezeti változások a hazai mentő tűzvédelemben
 4. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE XXI:(2) pp. 19-20. (2014)
 5. Bérczi László: A tűzoltástaktika megújulása. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE XXI:(2) pp. 51-52. (2014BOLYAI SZEMLE 23:(3) pp. 14-24. (2014)
 6. Bérczi László: A mentő tűzvédelem diszlokációja. BOLYAI SZEMLE XXII:(3) pp. 17-28. (2013)
 7. Bérci László, Papp Csaba Lajos: A mentő tűzvédelem díszlokációja a valóságos fehér foltok függvényében. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE XX:(2) pp. 9-12. (2013
 8. Bérczi László: A mentő tűzvédelem szervezésének új elvei. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 60:(1) pp. 44-50. (2012)
 9. Bérczi László: A tűzvédelem a katasztrófavédelem rendszerében. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 5:(6) pp. 2-8. (2012)
 10. Bérczi László: Magyarország mentő tűzvédelmének új szervezeti elemei. In: [sn] (szerk.) Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 6. Nemzetközi Konferenciája: 6-th International Conference for Fire Brigades in the High Hazard Industry. Konferencia helye, ideje: Százhalombatta, Magyarország, 2011.11.25-2011.11.26. Magyar: FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., 2011. pp. 1-10. (ISBN:978-963-08-2468-2)
 11. Bérczi László: 2010. évben bekövetkezett vörösiszap katasztrófa elleni védekezés elsődleges tűzoltó beavatkozói tevékenység feladatai, tapasztalatai. POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 6:(1) pp. 51-66. (2011)
     

 

Kutatandó ajánlott irodalom

 • A tűzvédelem tárgyában kiadott nemzetközi, regionális, kétoldalú és nemzeti szabályzók, ország-jelentések és más dokumentumok, módszertani útmutatók.
 • A gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi dokumentáció, védelmi tervek, hatósági jogalkalmazás eredményei, katasztrófavédelmi belső szabályozás, módszertani segédletek, hatósági adatbázisok, külföldi adatszolgáltatások és adatbázisok.
 • Mértékadó nemzetközi és hazai szakirodalom, különös tekintettel a tűzvédelmi jegyzetekre és tankönyvekre.

 

Budapest, 2016. szeptember 26-án.