Jelenlegi hely

Témakiírások

1.) Mechanikai és humán védelem fejlesztési lehetőségei a személy- és vagyonvédelemben
Témavezető: dr. habil. Berek Lajos

2.) Hiba-diagnosztika és elhárítás a biztonságtechnikában megosztott paraméteres matematikai modellek segítségével
Témavezető: Dr. Hulkó Gábor

3.) Nagy energiarendszerekről leváló szükséghelyzeti sziget üzembiztonsága
Témavezető: Dr. Kádár Péter

4.) Elektronikus megfigyelő és ellenőrző rendszerek objektumorientált optimalizálása különös tekintettel a biztonsági kockázatok rendszerére
Témavezető: dr. habil. Kovács Tibor

5.) A biometrikus azonosítás objektumorientált alkalmazása biztonsági rendszerekben
Témavezető: dr. habil. Kovács Tibor

6.) Tömegtartózkodású épületek optimalizált kiürítése valósidejű adatok alapján
Témavezető: dr. habil. Kovács Tibor

7.) Fenntartható energetika: Szén-dioxid semleges hidrogénenergetika integrálása a Smart-Grid struktúrába.
Témavezető: Dr Rácz Ervin

8.) Kritikus információs infrastruktúrák alkalmazhatósága és biztonsága
Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán

9.) Folyamatos öntőművek üzembiztonságának támogatása a matematikai modellezéssel
Témavezető: dr. habil. Réger Mihály

10.) Korszerű hőkezelő berendezések üzemeltetésének biztonságtechnikai modellezése
Témavezető: dr. habil. Réti Tamás

11.) Az ember mobil robotokkal való (fizikai és kognitív) együttműködésének biztonságát szolgáló eljárások kidolgozása. A strukturálatlan környezetben végzett együttes feladatok felügyeleti rendszerének modellezése.
Témavezető: dr. habil. Somló János

12.) Az információs technológia fejlődésének hatása a nemzetbiztonságra
Témavezető: Dr. Magyar Sándor

13.) A Kiberbiztonság lehetőségei a szabályzási és technológiai ismeretek fényében
Témavezető: Dr. Magyar Sándor

14.) Hiányosan modellezett nemlineáris dinamikai rendszerek RFPT alapú adaptív szabályozása konvergencia-biztonságának növelése különböző paradigmák esetén
Témavezető: Dr. Tar József

15.) A biztonságpolitikára és a gazdasági-társadalmi egyensúlyra ható tényezők kutatása a társadalom – globalizáció – adózás közgazdasági összefüggéseiben
Témavezető: Prof. Dr. Takács István

16.) A biztonságtechnika történetének, eseményeinek áttekintése, elemzése, a ma és a jövő biztonságtechnikájára gyakorolt hatásuk feltárása
Témavezető: Dr. Szűcs Endre

17.) Autonóm mentődrón alkalmazása életmentésre
Témavezető: Dr. Mester Gyula

18.) Fuzzy szabálybázisú kockázatbecslési eljárások fejlesztése
Témavezető: prof. dr. Pokorádi László

19.) A felületi mikrotopográfia hatása gépszerkezetek üzembiztonságára tekintettel a súrlódási és kopási viselkedésre
Témavezető: Czifra Árpád

20.) Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök biztonsági kihívásai
Témavezető: Dr. Szádeczky Tamás

21.) Mobil ad-hoc hálózatok (MANET) veszélyhelyzeti alkalmazásának biztonságtechnikai kérdései
Témavezető: Dr. Maros Dóra

22.) Információbiztonsági irányítási rendszerek kialakítása
Témavezető: Dr. Michelberger Pál

23.) Rezgésjelenségek hatása a megmunkáló gépek biztonságos és megbízható felületalakítására
Témavezető: Dr. Palásti Kovács Béla

24.) Védett helyiségek komplex biztonsága
Témavezető: Dr. Varga Péter János

25.) Nem halálos fegyverek alkalmazásának lehetőségei a személy- és vagyonvédelemben
Témavezető: Dr. Bartha Tibor

26.) Az objektumvédelem komplex rendszereinek alkalmazhatósága
Témavezető: Dr. Berek Tamás

27.) Statisztikai módszerek alkalmazása különböző ember-gép rendszerek meghibásodási dinamikájának vizsgálatára
Témavezető: Izsó Lajos

28.) Az információbiztonság szervezése közfeladatot ellátó szerveknél
Témavezető: Dr. habil. Kerti András

29.) Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti kockázatok csökkentésének költség/hozam optimalizálása
Témavezető: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota

30.) Biogáz-hozam növelésének vizsgálata
Témavezető: Dr. Horváth Miklós

31.) Vízbiztonság és fenntartható gazdaság kérdései (közgazdasági összefüggései)
Témavezető: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin

32.) Modern Control Engineering in Mechatronics
Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert

33.) A biztonságtudomány szerepe a műszaki megbízhatóság és a biztonsági kockázatok kapcsolatának, valamint határköltségeinek modellezésében, vizsgálatában
Témavezető: Dr. Vasvári Ferenc

34.) Biztonságtudomány módszereinek alkalmazása a minőségbiztosítási rendszer fejlesztésében, a biztonsági kultúra színvonalának emelésében
Témavezető: Dr. Vasvári Ferenc

35.) Szervezetek biztonságirányítási rendszerének kialakítása
Témavezető: Dr. Vasvári Ferenc

36.) Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások gyakorlati súlypontjai
Témavezető: Babos Tibor (Ph.D.)

37.) UAV/UAS rendszerek repülésbiztonságának vizsgálata
Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert

38.) Matematikai terjedési modellek kutatása-, fejlesztése-, és alkalmazása a kritikus infrastruktúrák védelmi rendszerében
Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert

39.) Négy rotoros autonóm robothelikopter modellje, ütközésmentes navigációja, pályatervezése és irányítása
Témavezető: Dr. Mester Gyula

40.) Biztonságosan szervezett szervezet
Témavezető: Dr. Lazányi Kornélia

41.) The organisation committed to the safety and security of its employees
Témavezető: Dr. Lazányi Kornélia

42.) Tanuló szervezetek paradigmaváltási képessége
Témavezető: Dr. Velencei Jolán

43.) Pénzügyi kockázat, mint a vállalati és banki biztonság része
Témavezető: dr. habil. Nagy Imre Zoltán

44.) Szervezetek és konfliktusmenedzsment –alternatív vitarendezés, mediáció
Témavezető: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla

45.) Információ- és kiberbiztonság stratégiai, szervezeti és emberi kérdései
Témavezető: Számadó Róza

46.) Bűnös célú/terrorista robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei
Témavezető: Prof. Dr. Lukács László

47.) Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására
Témavezető: Prof. Dr. Lukács László

48.) Technikai rendszerek modellezése és bizonytalanságelemzése
Témavezető: prof. dr. Pokorádi László

49.) Matematikai modellre épülő döntés-előkészítő eljárások alkalmazása az üzemeltetési menedzsmentben
Témavezető: prof. dr. Pokorádi László

50.) A biztonságos szervezet stakeholder szempontú megközelítése
Témavezető: Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó

51.) Az információs rendszer által vezérelt hálózatközpontú rendszerlogisztikai támogatás, együttműködés más tudomány-, és szakterületekkel Témavezető: Dr. Estók Sándor

52.) Űrlogisztika a XXI. század kihívása Mars expedíció, a holdhasznosítás logisztikai és biztonságtudományi elemzése Témavezető: Dr. Estók Sándor

53.) Gyártósorok termelési megbízhatóságának vizsgálata
Témavezető: prof. dr. Pokorádi László

54.) Dórnok alkalmazása a katasztrófavédelemben
Témavezető: Dr. Varga Péter János

55.) Gyártósor-karbantartás megbízhatóságának elemzése az Ipar 4.0 bevezetésekor
Témavezető: prof. dr. Pokorádi László

56.) Technológiai paraméterek hatása a hegesztett szerkezet üzembiztonságára
Témavezető: Kovács Tünde

57.) Egyes európai védelmi rendszerek biztonsági és katona-technikai jellemzői, kiépítésükkel kapcsolatos technikai hátterek
Témavezető: prof. dr. Szternák György

58.) A távvezetékek vizsgálata extrém időjárási körülmények között
Témavezető: dr. Morva György

59.) Veszélyes tevékenységek biztonságos üzemeltetésére
Témavezető: Dr. Kátai-Urbán Lajos

60.) Katasztrófavédelem infokommunikációs rendszereinek vizsgálata
Témavezető: Dr. Magyar Sándor

61.) A KIBERBIZTONSÁG
Témavezető: Dr. Muha Lajos

62.) Veszélyes determinisztikus vagy sztohasztikus rezgések elhárítása, biztonsági eljárások
Témavezető: Dr. Pintér Cveticanin Lívia

63.) Ember-gép kapcsolati rendszere
Témavezető: Dr. Rudas Imre

64.) Intelligens vasúti informatikai és biztonsági rendszerek fejlesztési lehetőségei
Témavezető: Dr. Schuster György

65.) Szélkerekek egymásra hatásának áramlástani modellezése, optimalizálása
Témavezető: Dr. Szlivka Ferenc

66.) Számítógépes szimuláció alkalmazása törpe vízturbinák tervezésében
Témavezető: Dr. Szlivka Ferenc

67.) Az ember-gép rendszerek biztonságtechnikájának téri-vizuális aspektusai
Témavezető: Dr. Tóth Péter

68.) Human-Network: Szervezetek működésbiztonságát növelő
Témavezető: Dr. Velencei Jolán

69.) Korszerű matematikai módszerek alkalmazása a biztonságtechnikában
Témavezető: Dr. Hanka László

70.) Élelmiszerbiztonság és fenntartható gazdálkodás közgazdasági összefüggései (innováció szerepe)
Témavezető: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin

71.) Információtechnológiai felhőrendszerek biztonsága
Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán

72.) Impulzus üzemű lézerek fókuszált nyalábkeresztmetszetének vizsgálata a nyaláb szimmetriatengelyén átmenő síkokon és ezen lézerek biztonságtechnikája
Témavezető: Dr. Bitay Enikő

73.) Biztonságtechnika általános tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei, a biztonságtechnika komplexitása
Témavezető: Dr. Kiss Sándor

74.) Nagy megbízhatóságú elektronikus áramkörök architektúrális lehetőségei
Témavezető: Dr. habil. Györök György

75.) A nyugdíjbiztonság, mint lehetséges válságfaktor makrogazdasági kérdései
Témavezető: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes

76.) Napelemes autonóm robothelikopter modelltervezése, ütközésmentes navigációja, pályatervezése és irányítása
Témavezető: Dr. Mester Gyula

77.) Biometrikus adatok a rendészeti személyazonosításban
Témavezető: Dr. Balla József

78.) Autonóm drón alkalmazása, ütközésmentes navigációja, pályatervezése és irányítása régészeti lelőhelyek feltárására
Témavezető: Dr. Mester Gyula

79.) Tűzvédelem műszaki kutatása-fejlesztése a katasztrófavédelem rendszerében
Témavezető: Dr. Bérczi László

80.) Biztonságtudatosság a vezeték nélküli világban
Témavezető: Keszthelyi András

81.) A biztonságtudomány kutatása és fejlesztése a katasztrófák elleni védekezés rendszerében
Témavezető: Dr. Nagy Rudolf adjunktus

82.) Komplex anyagi és technológiai rendszerek hálózat-szemléletű modellezése
Témavezető: Dr. Csiszér Tamás

83.) Social Engineering
Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán

84.) A mobil applikációkon megosztott információk biztonságának vizsgálata
Témavezető: Dr. Reicher Regina

85.) Nemzetközi migráció, társadalmi változás, nemzet- és közbiztonság
Témavezető: Dr. Póczik Szilveszter