Jelenlegi hely

Témavázlat 02

Hiba-diagnosztika és elhárítás a biztonságtechnikában megosztott paraméteres matematikai modellek segítségével

Témavezető: Dr. Hulkó Gábor

A kutatási téma leírása:
A számítástechnika dramatikus fejlődése az utóbbi évtizedben új lehetőségeket nyitott a nemlineáris parciális differenciális egyenletek oldására és a virtuális szoftverterek kiépítésére. Manapság a technológiai és gyártási folyamatok területén nagyszámú, sokszor konkurens virtuális szoftvertér áll a rendelkezésre, amelyek színes animációk kíséretében 3D‐s értelmezési tartományokon kínálják nemlineáris parciális differenciális egyenletek megoldásain keresztül a numerikus dinamikus analízis lehetőségeit. A rendszer és irányítástechnikában a parciális differenciális egyenletekkel leírt dinamikus rendszereket megosztott paraméteres rendszereknek nevezzük. A megosztott paraméteres rendszerek modellezésének és irányításának eredményei széles lehetőségeket kínálnak a hibadiagnosztika és a hibaelhárítás feladatainak értelmezésére és oldására. A téma keretében az öntészet, folyamatos öntés, forrasztás, hőkezelés, indukciós hevítés és az extrúzió területén kerül sor hiba diagnosztikai és elhárítási feladatok oldására. Közben a modellezés keretében felhasználásra kerülnek a különböző numerikus sémák alapján a véges elem, véges térfogat, véges differencia,... kialakított virtuális szoftverterek – ProCAST, CALCOSOFT, SYSWELD, PAM‐STEMP, COMSOL, ANSYS Polyflow, COMPUPLAST,... A hibaelhárítás megosztott paraméteres irányítási feladatai esetében pedig a Distributed Parameter Systems Blockset for MATLAB & Simulink virtuális szoftvertér lehetőségei adják a keretet a feladatok numerikus oldására.

Kutatási célok:

  • Hibadiagnosztika megosztott paraméteres modellek és virtuális szoftverterek – ProCAST, CALCOSOFT, SYSWELD, PAM‐STEMP, COMSOL, ANSYS Polyflow, COMPUPLAST,... segítségével az öntészet, folyamatos öntés, forrasztás, hőkezelés, indukciós hevítés és az extrúzió területén
  • Hibaelhárítás a megosztott paraméteres rendszerek irányításának eredményeit felhasználva a Distributed Parameter Systems Blockset for MATLAB & Simulink virtuális szoftvertér keretében az öntészet, folyamatos öntés, forrasztás, hőkezelés, indukciós hevítés és az extrúzió területén

 

Irodalom:

  • Hulkó, G. et al.: Modeling, Control and Design of Distributed Parameterb Systems with Demonstrations in MATLAB. Monograph ‐ Publishing House of STU, Bratislava, 1998. www.mathworks.com/support/books/
  • Hulkó, G. et al.: Engineering Methods and Software Support for Modeling and Design of Discrete‐time Control of Distributed Parameter Systems. – Mini-tutorial ‐ In: Proceedings of the European Control Conference 2009. ECC '09: Budapest, EUCA, 2009. ISBN 978‐963‐311‐369‐1.
  • Hulkó, G. et al.: Engineering Methods and Software Support for Modelling and Design of Discrete‐time Control of Distributed Parameter Systems. In: European Journal of Control. Vol. 15, Iss. 3‐4 (2009), Fundamental Issues in Control. ISSN 0947‐3580.
  • Hulkó, G., Belavý, C., Takács, G., Zajíček, P.: Control of Technological and Production Processes Modeled in COMSOL Multiphysics as Distributed Parameter Systems. In: Proceedings of the Asian COMSOL Conference 2010 Bangalore, India, 2010. ISBN: 976‐0‐9825697‐5‐7.
  • Hulkó, G. et al.: Distributed Parameter Systems Blockset for MATLAB and Simulink. Partner product of The MathWorks, Bratislava – Natick‐MAUSA, 2003‐2010. www.mathworks.com/products/connections/
  • Ondrejkovič, K., Buček, P., Hulkó, G.: Control of Continuous Casting Processes as Distributed Parameter Systems. In Proceedings of 7th European Continuous Casting Conference on CD, 2011, Düsseldorf. Steel Institute VDEh.
  • Hulkó, G. et al.: Control of Distributed Parameter Systems ‐ Engineering Methods and Software Support in MATLAB & Simulink. Chapter in monograph: MATLAB for Engineers – Applications in Control, Electrical Engineering, IT and Robotics. INTECH Open Access Publisher Wien, 2011. ISBN 978‐953‐307‐914‐1.