Jelenlegi hely

Témavázlat 06

Tömegtartózkodású épületek optimalizált kiürítése valósidejű adatok alapján

Témavezető: dr. habil. Kovács Tibor

A kutatási téma leírása: Az egyes, elsősorban tömegtartózkodásra szolgáló (legalább 300 fő egyidejű jelenléte) helyiségek, épületek optimalizált kiürítésének (pl. tűzeset vagy egyéb havaria esemény miatt) számítógépes modellezése építészeti tervezés szintjén ‐ létező szoftverek segítségével (mintegy 20‐25 van jelenleg használatban) ‐ elvégezhető feladat. A különböző modellek figyelembe veszik többek között az adott helyszínen a személyek számát, vállszélességét, haladási sebességét, az optikai sűrűséget (füst) és ezek alapján tervezik meg a menekülés lehetséges útvonalait, időtartamát. Bármennyire is használható azonban egy modell, többé‐kevésbé csak közelíti az aktuális helyzetet. Az elmúlt évek tragikus, tömegtartózkodásra szolgáló épületekben bekövetkezett balesetei rámutattak arra, hogy szükséges lenne egy valósidejű adatokon alapuló, az optimális kiürítést irányító elektronikai‐informatikai rendszer létrehozása.

Kutatási célok:

  • 1. Szempontrendszer kidolgozása, ami alapján a rendelkezésre álló eszközrendszerből kiválaszthatók azok, amik támpontot adnak egy adott tömegtartózkodású helyen, az adott tömeg eloszlásának megállapításához (figyelembe véve a személyiségi jogokat) – egy meghatározott időpillanatban.
  • 2. Az említett technikai eszközrendszerhez kapcsolódóan olyan matematikai modell(ek), szoftver(ek) fejlesztése, amik valósidejű (havaria bekövetkezési pillanati) adatokból dolgoznak.
  • 3. Az előzőek alapján multifunkcionális, a különböző tömegtartózkodású helyeken az optimális kimenekülést segítő tájékoztató rendszer kifejlesztésének vizsgálata.

Irodalom:

  • [1] Veres Gy., Kovács T.: Nagy forgalmú épületek kiürítésének mérnöki megközelítése, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2009. november 9‐11., CD ISBN 978‐963‐7154‐99‐7
  • [2] Kovács T., Veres Gy.: Tömegtartózkodású épületek optimalizált kiürítése, „Új kihívások a katonai tudományok területén 2009”, VI. Nemzetközi Konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 2009. november 18‐19., CD ISBN 978‐81‐6655‐17‐7
  • [3] Veres Gy., Kovács T.: A kiürítés számítógépes modellezése (Computer aided modeling of evacuation), Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium 2011, Budapest, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 2011. április 14., CD ISBN 978‐615‐5018‐11‐4

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

  • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadmérnöki Doktori Iskola