Jelenlegi hely

Témavázlat 09

Folyamatos öntőművek üzembiztonságának támogatása matematikai modellezéssel

Témavezető: dr. habil. Réger Mihály

A kutatási téma leírása: Az acélok primer formaadó technológiái közül az utóbbi négy évtizedben a folyamatos öntés vált meghatározóvá. Jelenleg Magyarországon, az Európai Únióban és a világviszonylatban is 90 %-ot meghaladja a folyamatos öntés részesedése az összes gyártott acél vonatkozásában. A lemezbuga öntési technológia szálszakadással fenyegető legkritikusabb része a kristályosítóban képződött szilárd kéreg kihúzása a szekunder hűtési zónába, ekkor egy vékony, általában 10-20 mm vastagságú acélkéreg tartja a szál belsejében lévő 1560 oC-ot meghaladó hőmérsékletű olvadékot. A folyamatos öntés technológiájának megbízhatósága a kulcsfontosságú, hiszen ez biztosítja a zavarmentes (szálszakadás nélküli) öntés megvalósulását, másrészt ez garantálja a termék megfelelő külső és belső minőségét. A kérdéskör meglehetősen összetett, hiszen az üzemzavarok előfordulásában és a termékminőség alakulásában egymással kölcsönhatásban álló részfolyamatok játszanak szerepet. A megbízhatóság növelése érdekében összetett matematikai modellek fejlesztése szükségszerű, melyek a termikus, áramlástani, mechanikai, deformációs és fémtani folyamatokat részben vagy egészben szinergikusan kezelik. A kutatás fő irányát a fenti folyamatok tranziens jellegű (nem állandósult állapotú) elemzése képezi.

Kutatási célok:

  1. Az öntés indulását jellemző tranziens folyamatok matematikai modellezése a technológia megbízhatóságát befolyásoló hatások elemzése.
  2. Az öntési paraméterek (pl. sebesség, öntési hőmérséklet, hűtési intenzitás, acélminőség) megváltozása eredményeként kialakuló nem állandósult állapotú öntési viszonyok, valamint a technológiai és minőségi jellemzők kapcsolatának elemzése, modellezése.
  3. A végszál öntés technológiájának optimalizálása az üzembiztonság és termékminőség szempontjából a matematikai modellezés eszközeivel.

 

Irodalom:

  • [1] Réger M, Verő B, Szelig Á: 3D Characterization of Continuously Cast Slabs, MATERIALS SCIENCE FORUM 537-538: pp. 555-562. (2007)
  • [2] Reger M, Kytönen H, Verő B, Szelig A: Estimation and Consequences of Shrinkage of Steel Slabs, MATERIALS SCIENCE FORUM 589: pp. 43-48. (2008)

 

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

  • Dr. Verő Balázs (BAYATI)
  • Dr. Seppo Louhenkilpi (Aalto University, Helsinki, Finnország)
  • Dr. Bozidar Sarler (Nova Gorica University, Nova Gorica, Szlovénia)