Jelenlegi hely

Témavázlat 11

Az ember mobil robotokkal való (fizikai és kognitív) együttműködésének biztonságát szolgáló eljárások kidolgozása. A strukturálatlan környezetben végzett együttes feladatok felügyeleti rendszerének modellezése.

Témavezető: dr. habil. Somló János

A kutatási téma leírása:

A jelenlegi robottechnika nem elég fejlett ahhoz, hogy a robotok olyan képességekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik számukra egy összetett szcenárium szerinti, teljesen önálló működést. Az esetek nagy többségében az ilyen forgatókönyvek csak emberi közreműködéssel valósíthatók meg.

A mobil robotok elterjedését a strukturálatlan, emberi környezetben nagyban akadályozza a szabványosítás és egy olyan általános megközelítés hiánya, amely garantálja a biztonságos és megbízható, ugyanakkor hatékony közös munkát.

A téma a biztonságos együttműködést megvalósító új módszerek kidolgozását jelenti, amely a multidiszciplináris elemzésre és az alábbi tényezők feldolgozására épül: a robot fizikai jellemzői, vezérlési eljárások, az emberi tényező (pszichológiai elemzés, kognitív pszichológia, fizikai korlátok), ergonómiára, a vizsgált területhez kapcsolódó érvényes nemzetközi szabványok, az alkalmazható biztonsági rendszerek, a szenzoros (video) technológia, amely észleli és nyomon követi a tárgyakat stb.

A megszerzett tudás feldolgozása és későbbi felhasználása céljából készül egy felügyeleti (monitoring) rendszer, a legújabb tudásfeldolgozó és -elemző eljárások (neurális hálózatok, fuzzy logika, generikus algoritmusok, kognitív algoritmusok stb.) alkalmazásával.

Kutatási célok:

1. Az ember és a mobil robotok közötti kölcsönhatás problémainak tisztázása, leírása. 2. Új biztonsági eljárások kidolgozása a meglévő megoldások értékelésével. 3. Intelligens felügyeleti rendszer fejlesztése az ember – mobil robot együttes feladatvégzésének biztonságossá tételére.

Irodalom:

[1] Ogorodnikova, O. “Human Robot Interaction: The Safety Challenge. An Integrated framework for Human safety.” Publisher: VDM Verlag Dr. Muller, 2010, ISBN-13: 978-3- 639-31534-9

Nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

Prof. Dr. Oussama Khatib (Stanford Egyetem, USA)