Jelenlegi hely

Témavázlat 13

A Kiberbiztonság lehetőségei a szabályzási és technológiai ismeretek fényében

TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem

katonai műszaki tudományok

Biztonságtudományi Doktori Iskola 

témavezető: Dr. Magyar Sándor egyetemi docens

E‐mail cím: magyar [pont] sandoratuni-nke [pont] hu 

helyszín: Óbudai Egyetem Bánki D. Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:
Az elmúlt években rendszeresen szembesül a modern állam és maguk az állampolgárok is, hogy az internet által nyújtott előnyök mellett egyre kiszolgáltatottá válhat a társadalom a különféle kibertámadások és visszaélések kapcsán. Maga az információtechnológia gyors és széleskörű elterjedéséből is következik, hogy a különféle érdekeltségű szerveztek és csoportok szívesen kihasználják az ebből adódó lehetőségeket. Magyarországon 2012-től az Anonymous fenyegetésével ismerkedhettek a felhasználók és a szolgáltató szereplői, majd az újabb és újabb IT megoldások, online megoldások feltörései, adatszivárgásai okoztak egyre súlyosabb gazdasági, de akár politikai szintű károkat is.

Célkitűzések:
Bemutatni a kiberbiztonság aktuális fenyegetéseit, a jellemző támadási módszereket és eszközrendszereket. Ismertetni a jogszabályi kereteket és a lehetséges szabályzási és technikai megoldások kombinációit.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
Irodalomkutatás, matematikai (statisztikai) és jövőkutatási módszerek alkalmazása. Az összefüggések analitikus és szintetikus vizsgálata, tanulmányok (tudományos publikációk) készítése, megjelenés tudományos konferenciákon, szimpóziumokon, szemináriumokon. Javaslatok kialakítása az ismert szabályzások és technikai támadásokból adódó megoldások összevetésével. Hipotézisek felállítása és kidolgozása.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
Az információs rendszerek fenyegetései és sebezhetőségei aktualitásainak feltárása. 

A kibertér, a kritikus információs infrastruktúrák, elektronikus információs rendszerek védelmi lehetőségeinek, módszereinek és eszközeinek elemzése a hatályos szabályok, jogszabályokkal összevetve. A védekezési lehetőségek célszerűen javasolt eszköz-, módszer- vagy feladatrendszerének kidolgozása.