Jelenlegi hely

Témavázlat 16

Témavázlat
A biztonságtechnika történetének, eseményeinek áttekintése, elemzése, a ma és a jövő biztonságtechnikájára gyakorolt hatásuk feltárása
Témavezető: Dr. Szűcs Endre
A kutatási téma leírása:
A történelmi korok biztonságtechnika történte számos olyan eszközt, eljárást tartalmaz, amelyek feltárása, vizsgálat, elemzése hozzájárul a ma és a jövő biztonságtechnikájának fejlődéséhez.
Az általános technikatörténet újra gondolása a biztonságot figyelembe véve, mely során meghatározásra kerülnek azok az okok, okozatok, amelyek igényelték a történelmi korok biztonságtechnikai eszközeit és eljárásait.
A történelmi korokból azonosított (múzeumi tárgyak) biztonságtechnikai eszközök és eljárások (idegen nyelven és magyar nyelven irott szakirodalom) vizsgálatával igazolni, vagy cáfolni a biztonság területén elfoglalt helyüket és fejlődésre gyakorolt hatásukat.

Kutatási célok:

  1. A történelmi korok biztonságtechnikájának egyenkénti vizsgálata és a közöttük lévő kapcsolatok megállapítsa.
  2. A kapcsolatok kialakulásának áttekintése, az egyes eszközök szerepének feltárása, amelyek hozzájárultak egy magasabb szintű biztonság eléréséhez.
  3. A technikai színvonal hatásának elemzése a történelmi korok biztonságtechnikai eszközeire.
  4. A társadalmi viszonyok áttekintése azzal a céllal, hogy meghatározásra kerüljön a biztonság szintje, a „megrendelő” igényeit, lehetőségeit figyelembe véve.

Irodalom:

  1. Burke, James: Kapcsolatok. Alexandra Kiadó, Pécs, 2006.
  2. Paturi, Felix R. (szerk.): A technika krónikája – Officina Nova, Budapest, 1997.
  3. Dr. Szunyogh Gábor, Dr. Horváth Sándor, Dr. Szűcs Endre: Szemelvények a had- és technikatörténetből. BMF BGK 3026, Budapest, 2009.
  4. Szűcs Endre: Az "ősember" biztonságtechnikai eszköze, HADMÉRNÖK 11: (4) pp. 216-221.
  5. Miklós Szakali, Phd Endre Szűcs: The beginning of security, HÍRVILLÁM = SIGNAL BADGE 5: (1) pp. 21-25.
  6. Miklós Szakali, Phd Endre Szűcs: Security in the Prehistory, HÍRVILLÁM = SIGNAL BADGE 5: (1) pp. 26-30.