Jelenlegi hely

Témavázlat 20

Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök biztonsági kihívásai

Témavezető: Dr. Szádeczky Tamás (PhD)

A témaválasztás indoklása: Az elmúlt évtizedekben töretlen a népszerűsége a készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek, amely köre ráadásul a bankkártyás fizetés mellett mobileszköz-alapú és teljesen elektronikus megoldásokkal bővül. Az ilyen (államilag ellenőrzött) fizetési tranzakciók nem csak kényelmesebbek, hanem tagadhatatlanul elősegítik a gazdaság kifehérítését is. Előnyei mellett természetesen más támadási felületet is jelentenek és így a védelem is más eszközrendszerrel képzelhető el, mint a pénzhamisítás esetében.

Célkitűzések:

  • A kiválasztott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kockázatainak azonosítása, értékelése, elemzése
  • Empírikus elemzés a támadási módokról, megtörtént incidensek utólagos értékelése
  • Nemzetközi szabványok és ajánlások (pl. PCI DSS, PA-DSS, ISO 27001, MasterCard Site Data Protection Program, Visa Data Security Program) alkalmazhatóságának vizsgálata
  • Technikai vagy de lege ferenda javaslatok megfogalmazása a kockázatok csökkentése érdekében
  • Új védelmi eszközök, módszerek kifejlesztése
  • A felhasználók, kereskedők biztonságtudatosságának fejlesztése

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:

Empirikus módszerek alkalmazásával megtörtént, illetve szimuláció útján hipotetikus események elemzése.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:

Tudományosan megalapozott, a katonai műszaki tudományok, az informatika és a menedzsment-tudományok diszciplínáinak kutatási eredményeit ötvöző, valamint a gyakorlatban is alkalmazható módszertan, amely lehetővé teszi a megasabb szintű védelem kialakítását.

Nyelvi követelmények:

Előírt nyelvtudás: angol középfok (B2)