Jelenlegi hely

Témavázlat 21

Mobil ad-hoc hálózatok (MANET) veszélyhelyzeti alkalmazásának biztonságtechnikai kérdései

Témavezető: Dr. Maros Dóra

A kutatási téma leírása:
Az ad‐hoc szerveződési mobil hálózatok használata veszélyhelyzetekben különös fontosságot kap, ha a mobil rádiós vagy kapcsoló hálózati elemek kiesnek a forgalomból, vagy a hálózatban folyamatos torlódási jelenségek lépnek fel. A MANET‐ek egyik speciális esetét alkotják az un.
opportunisztikus mobil hálózatok, melyek esetében a két végfelhasználó közötti útvonalválasztás opportunisztikus módon valósul meg, hiszen a
lehetséges útvonal kiválasztása a következő, un. „transzfer” felhasználó felé kizárólag valószínűségi kritériumok alapján történik, azaz nincs előre
meghatározott és deklarált átviteli útvonal. Az ez irányú kutatások egyik kiemelt területe az információ átvitelének és az ebben résztvevő egyedi
felhasználók biztonsági kritériumainak (user privacy, trust, authentication, ciphering) meghatározása és a jövőben alkalmazható megoldások modellezése.

Kutatási célok:

  1. MANET‐ek biztonsági kritériumainak feltárása, azok értékelése
  2. Opportunisztikus mobil hálózatok biztonsági kritériumrendszerének kidolgozása veszélyhelyzeti alkalmazásokban.
  3. A kritériumrendszer alkalmazásának modellezése, szimulációja.

Irodalom:

  • [1] Security of Self‐Organizing Networks: MANET, WSN, WMN, VANET (Edited Al‐Sakib Khan Pathan, Auerbach Publication, USA,
    ISBN: 143981919X, 2011)
  • [2] Marco Carvalho, "Security in Mobile Ad Hoc Networks," IEEE Security and Privacy, vol. 6, no. 2, pp. 72‐75, Mar./Apr. 2008, doi: 10.1109/MSP. 2008.44

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

  • Dr. Buttyán Levente (BME‐HIT)
  • Dr. Juha Aromaa (Satakunta University, Finnland)