Jelenlegi hely

Témavázlat 23

Rezgésjelenségek hatása a megmunkáló gépek biztonságos és megbízható felületalakítására

Témavezető: Dr. Palásti‐Kovács Béla

A kutatási téma leírása:
Napjainkban a termelésben dolgozó folyamatos gyártósorok biztonságos és pontos működése, a magas minőségű tervezési előírásoknak, valamint a kapcsolati funkciónak való megfelelés elengedhetetlen követelmény.

A gyártás minőségét alapvetően két szempont határozza meg. Az egyik a gépek, eszközök, kisegítő berendezések megfelelő állapota, működési pontossága, a másik pedig a felületalakítást végző szerszám anyaga, állapota, mozgásviszonyai stb. által a megmunkálási folyamatban alakulnak ki.

A felületképzési/alakítási folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen a szerszámok kopási viselkedésének elemzése, nyomon követése, a felületi érdesség, hullámosság (mikrogeometria/mikrotopográfia) ismerete. Más oldalról pedig megmunkáló gép állapotának, a pontossági követelményeknek megfelelő működési biztonsága a meghatározó, melynek jellemző paramétereit, annak változásait rezgésdiagnosztikai módszerekkel követhetjük nyomon. A rendelkezésre álló kiértékelési technikák (spektrumanalízisen és korrelációs függvényeken alapuló jellemzés, hullámhossz vizsgálati módszerek, stb.) napjainkra már lehetővé teszik a kísérleteken nyugvó információtartalmak kiértékelését, összevetését és elemzését, melyek eredményeként az üzemvitel biztonságára visszaható következtetéseket vonhatunk le.

Kutatási célok:

  1. A szerszámkopási folyamatok rezgéskeltő és felületrontó sajátosságainak feltárása, rezgésdiagnosztikai jellemzőinek feltérképezése.
  2. A gépek berendezések működési rendellenességei és a felületképzés kapcsolatának vizsgálata, elemzése.
  3. A gyártástechnológiai folyamatok mikrotopográfiai és rezgésdiagnosztikai szempontú állapotfelügyelete.

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

  • Prof. Dr. Kundrák János (ME GÉK)
  • Dr. Cselle Tibor (Platit AG. Svájc)