Jelenlegi hely

Témavázlat 25

Nem halálos fegyverek alkalmazásának lehetőségei a személy- és vagyonvédelemben

Témavezető: Dr. Bartha Tibor

A kutatási téma leírása:
A személy- és vagyonvédelem a biztonság összetevői között különösen kiemelt helyet foglal el. Az utóbbi néhány évben a személy- és vagyonvédelmi tevékenység jelentős változásokon ment és megy keresztül. Ennek során, egyrészt a piaci verseny élesedése, másrészt a megrendelők igényeinek növekedésével a szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények egyre magasabbak. Ma már nem elég a "mindegy, csak legyen ott valaki" szemlélet, a szakma minden területén magasan képzett, a szakma szabályait és a vonatkozó törvényeket is alaposan ismerő, jól felszerelt és kiképzett szakemberekre van szükség.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység során kiemelt szerepet kapnak az alkalmazott különféle technikai eszközök, esetenként fegyverek. Nyilvánvaló, hogy a klasszikus, hagyományos (halálos) fegyverek alkalmazásának lehetősége meglehetősen korlátozott. Éppen ezért felértékelődik azon típusú eszközök, fegyverek szerepe, amelyek nem a hagyományos (halálos), hanem az úgy nevezett nem halálos fegyverek csoportjába tartozik. A személy- és vagyonvédelemben jelenleg alkalmazott nem halálos fegyverek választéka meglehetősen szegényes, egy részük elavultnak mondható.

Fontos és lényeges annak vizsgálata, hogy a jelenleg jogszabályokban meghatározott nem halálos fegyverek elegendőek-e napjainkban a személy- és vagyonvédelem területén jelentkező különféle fenyegetések elleni árnyalt és arányos fellépésre. Szükséges-e, és ha igen, akkor milyen lehetőség van ezen eszközök, fegyverek választékának a bővítésére és bővítés esetén milyen egyéb (pl. jogszabályi) módosítás válhat szükségessé.

Kutatási célok:

  1. A személy- és vagyonvédelem egyes területein jelenleg alkalmazott nem halálos fegyverek jogszabályi, technikai, alkalmazástechnikai és etikai
    vizsgálata, értékelése. Az esetleges hiányosságok feltárása, értékelése, javaslatok kidolgozása a hiányosságok kiküszöbölésére.
  2. A személy- és vagyonvédelemben alkalmazott nem halálos fegyverek kutatási irányainak, fejlődési tendenciáinak feltárása.
  3. A személy- és vagyonvédelemben alkalmazott nem halálos fegyverek bővítésének lehetőségei, jogi és etikai aspektusok vizsgálata. Bővítésre, korszerűsítésre vonatkozó javaslatok kidolgozása.

Irodalom:

  1. Dr. Bartha Tibor: Nem halálos fegyverek – ZMNE, egyetemi jegyzet, 2010.
  2. 2005. évi CXXXIII. törvény a Személy- és Vagyonvédelmi, valamint Magánnyomozói tevékenység szabályairól.
  3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény.
  4. 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról.
  5. 32/2009. (VIII.19.) IRM rendelet a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról.