Jelenlegi hely

Témavázlat 33

A biztonságtudomány szerepe a műszaki megbízhatóság és a biztonsági kockázatok kapcsolatának, valamint határköltségeinek modellezésében, vizsgálatában

TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Vasvári Ferenc
helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát G. és Bt. Kar
helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:

A gépészeti rendszerek igénybevétele, elhasználódási törvényszerűségei. Megbízhatósági vizsgálatok statisztikai adatgyűjtése, mintavételi eljárások alkalmazása. Eloszlás-, sűrűség,- megbízhatósági függvények vizsgálata, elemzése, törvényszerűségek feltárása, bemutatása. Konfidencia intervallumok és a biztonsági kockázati határok értékelése, bemutatása. A megbízhatósági paraméterek javítását célzó intézkedések, a kockázatok csökkentésének, lehetőségeinek bemutatása. Prognosztikai módszerek alkalmazása. Biztonság és a különböző stratégiai határköltségek kapcsolatának elemzése egy mechanikai rendszer üzemeltetési kockázatával bemutatva. Biztonságtudomány módszereinek komplex alkalmazási lehetőségei a költséghatékonyság fokozásában.

Kutatási célok:

1. Megbízhatósági vizsgálatok megszervezése, paramétereinek vizsgálata, a megbízhatósági paramétereket javító intézkedések kidolgozása.
2. A fennmaradó kockázatok elemzése, priorálása, csökkentési lehetőségeinek meghatározása, értékelése.
3. A kockázat gazdasági összefüggései, biztonság és költség vizsgálata, határköltség meghatározási módszerének kidolgozása.
4. Költséghatékonyság fokozási lehetőségeinek elemzése, bemutatása a biztonságtudomány módszereinek komplex alkalmazásával.

Irodalom:
Vasvári Ferenc: Biztonságtudományi ismeretek, ZMNE egyetemi jegyzet, 2004.
Turcsányi Károly: Üzemfenntartás elmélet és módszertan. ZMNE, egyetemi jegyzet, 2000.
Turcsányi Károly: Haditechnikai eszközök megbízhatóságának elméleti alapkérdései, ZMNE, egyetemi jegyzet,1999.
Vasvári Ferenc: Személygépkocsik üzemeltetési megbízhatóságának vizsgálata, dr.-i disszertáció, BME, 1977.
Gnyegyenko- Beljajev- Szolovje: A megbízhatóság elmélet matematikai módszerei, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1970
Vajda György: Kockázat és Biztonság, Akadémiai Kiadó, Bp., 1998.
H. A. Merz: Cost/Effectiveness Analysis and Evaluation of Risk Reduction Measures, 2nd
World Congress on Safety Science proceedings, Hungaprint, 1994, 381. o.

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:
Dr. Turcsányi Károly DSC, (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Dr. Walz Géza CSC, (Szent István Egyetem)
Dr. Gyarmati József PhD, (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Ajánlott nyelvtudás: angol KF