Jelenlegi hely

Témavázlat 38

Matematikai terjedési modellek kutatása-, fejlesztése-, és alkalmazása a kritikus infrastruktúrák védelmi rendszerében

Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert

A kutatási téma leírása: 

A kutatási téma célja a kritikus infrastruktúrák védelme során figyelembe vehető, illetve alkalmazható terjedési problémák matematikai leírása. A terjedési modellek alapvetően valamilyen levegő-szennyezettség, vagy pedig valamilyen levegőben terjedő fertőző betegség terjedését írják le. Az infrastruktúrák tervezői számára már a tervezési fázisban olyan segítséget nyújtanak, hogy a megépítendő infrastruktúra a lehető legnagyobb védettséget biztosítsa a benne tartózkodók számára.

Kutatási célok:

  • A terjedési folyamatok matematikai leírása, számítógépes szimulációja, verifikációja, és validálása.
  • A levegő, mint hordozó közeg vizsgálata, leírása.
  • A levegősszennyezettség leírása, és annak élettani hatásai.
  • A levegőszennyezettség összetevői, és azok terjedési képességeinek vizsgálata.
  • Levegőben terjedő fertőző betegségek, és azok terjedésének matematikai leírása, valamint a terjedés számítógépes szimulációja.
  • Levegőszennyezettségnek, és a levegőben terjedő fertőző betegségeknek kitett kritikus infrastruktúrák (középütetek, közösségi terek, közlekedési rendszerek stb.) vizsgálata.

Irodalom:

  • Szabolcsi Róbert: Korszerű szabályozási rendszerek számítógépes tervezése. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011. 415 p. ISBN: 978-615-5057-26-7.

Hazai es/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

  • HM EI Zrt.