Jelenlegi hely

Témavázlat 42

Tanuló szervezetek paradigmaváltási képessége

Témavezető: Dr. Velencei Jolán

A kutatási téma leírása:

Ma a szervezetek java része a változtatást egyhurkos tanulás nyomán hajtja végre, és azon igyekszik, hogy a mű-ködés folyamatainak nagy részét átadja a gépeknek. De a gépesített folyamatok törékenyek, egy-egy váratlan esemény hatására könnyen megsérülhetnek. Ha a tipizált mutatók validálása után a szervezet megváltoztatja az értékeit és/vagy stratégiáját, és ismét átadja a gépeknek a validálást, akkor előbb utóbb ismét törékeny lesz, hiszen továbbra sem készült fel a váratlan eseményekre.

A szervezetek egy kisebb része a változtatást kéthurkos tanulás nyomán képes végrehajtani. Ezek a szervezetek a működés azon folyamatait is validáljak, amelyek nincsenek gépesítve, vagyis a tudás megosztásával az emberek különböző olvasatot adhatnak a működés folyamatainak. Ennek nyomán a szervezet felkészülhet a váratlan ese-ményekre, megváltoztathatja a használt fogalmi keretét, és robusztus lehet.

Kutatási cél: 
A változtatási képesség vizsgálata egy háromhurkos tanulás nyomán, amikor a szervezet képes lehet a szemlélet (paradigma) váltásra, és így talán antifragilis is lehetne.

Irodalom: 
Boonstra, Jaap (2004) Dynamics of Organizational Change and Learning. Whiley

Schön, A. Donald (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action. Basic Books

Taleb, N. Nassim (2013) Antifragile - Things that gain from disorder. Random House Trade

Weick, E. Karl (1995) Sensemaking in Organizations. Sage Publications