Jelenlegi hely

Témavázlat 43

Pénzügyi kockázat, mint a vállalati és banki biztonság része

Témavezető: Dr. habil. Nagy Imre Zoltán

A kutatási téma leírása:

A pénzügyi kockázatok, biztonság és stabilitás óriási jelentőségre tettek szert a XXI. században, fontosabb elemeik reflektorfénybe kerültek. A téma kutatása rendkívül aktuális mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Amíg korábban az egyes kockázatok és bizonytalansági tényezők álltak a kutatások és irodalom homlokterében, addig ma a vállalati és banki területeken meglévő működési zavarok, a törvényhozás gondjai és a tőke- és hitelpiaci problémák által kikényszerítve mindenek előtt az egész üzleti terület biztonsága és kockázata, sőt az egész gazdaság és társadalom biztonsága áll a figyelem, a kutatások, irodalom és gyakorlat központjában. Ez a vállalati és banki kockázati management a vállalatok és bankok célrendszerére irányul, vagyis beintegrálódott a vállalati és banki stratégiákba és controlling-rendszerekbe. A kutatási téma és annak különböző elemei számos interdiszciplináris tudományterülettel kapcsolhatók össze.

Kutatási célok:

A kutatás célja az, hogy feltárjuk, megértsük és elemezzük a pénzügyi kockázatok, biztonság és stabilitás területén felmerülő összefüggéseket, új összefüggések felismerésével járuljunk hozzá új tudományos megállapításokhoz, a korábbi ismeretek megerősítéséhez, vagy cáfolásához a gyakorlati alkalmazások érdekében.

előírt nyelvtudás: angol KF

ajánlott nyelvtudás: német KF

felvehető hallgatók száma: 2