Jelenlegi hely

Témavázlat 44

Szervezetek és konfliktusmenedzsment –alternatív vitarendezés, mediáció

Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla

A kutatási téma leírása:

Kutatás a jogi személyek, vállalkozások, cégek, szervezetrendszerek vezetőinek vezetési stílusáról, annak karakteréről, tartalmáról. Milyen döntéseket hoznak az egyes vezetési stílusok konfliktus esetén. Szervezeti konfliktusok, a cégek, vállalkozások, jogi személyek belső szervezetében, a tulajdonosok és a menedzsment között – a vezető tisztségviselők és munkavállalók között – vezetők és beosztottaik között is felmerülhet. Jogi személyek egymás közötti konfliktusaiban, jogvitáiban is fontos látni azt, hogy a különböző típusú vezetőktől milyen döntés várható, mi az amit előre láthatunk és mi az amit nem? Miről ismerhetőek fel az egyes vezetői típusok, mire számíthatunk munkavállalóként, beosztottként, alkalmazottként amennyiben a szervezetrendszerben mindenkinek az a célja, hogy elérje kitűzött céljait és eredményes legyen? A beosztottaknak harmóniában kell lenniük a szervezetrendszerrel, hogy az egész különálló jogi személy elérhesse céljait. A részek és az egész együttműködéséhez pedig fontos annak ismerete, hogy mire számíthat az egyes résztvevő. A vezető önismerete, az a kérdés, hogy ő melyik vezetői kategóriába sorolja önmagát –elválasztandó és külön vizsgálandó attól a kérdéstől, hogy a vezető csapata, beosztottjai milyen vezetői stílust tulajdonítanak neki.

Kutatási célok:

- megvizsgálni a vezetői döntéseket konfliktushelyzetben;
- megvizsgálni a tulajdonosi szint és menedzsment között felmerülő konfliktusok jellegzetes vonásait, rendezésük sajátosságait;

vizsgálandóak a hatályos magyar és EU-s jogszabályok - mikor jár előnnyel a bírói út, a klasszikus igényérvényesítés és mikor az alternatív vitarendezés.
előírt nyelvtudás: angol KF
ajánlott nyelvtudás: angol KF
felvehető hallgatók száma: 1


Organizations and conflict management –alternative dispute resolution, mediation

Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla

Description of research subject:

Research on management style, character and content of managers of legal persons, enterprises, companies, organizations. What decisions are made in each management style in case of conflict. Organizational conflicts, internal organization of companies, businesses, legal entities, owners and managers - among employers and employees - can also occur among leaders and subordinates. In conflicts and legal disputes between legal persons, it is important to see what kind of decision is expected from different types of managers, what can we see in advance and what is not? What are the different types of leadership, what can we expect as an employee, a subordinate, an employee if everyone in the organization has a goal to achieve their goals and be effective? Emlpoyees must be in harmony with the organization system so that the entire separate legal entity can achieve its goals. For the parts and the whole, it is important to know what each participant can expect. The self-knowledge of the leader, the question of which category of leadership he / she classifies is to be separated and examined separately from the question of what leadership style he / she attributes to his / her leadership team or subordinates.

Research objectives:
- examine managerial decisions in conflict situations;
- to examine the characteristic features of conflicts between the level of owners and level management, the specicalities of their settlement
- the Hungarian and EU legislation should be investigated - when there is an advantage to the judiciary, the classical claim settlement and when to the alternative dispute resolution.
előírt nyelvtudás: angol FF
ajánlott nyelvtudás: angol FF
felvehető hallgatók száma: 1