Jelenlegi hely

Témavázlat 45

Információ- és kiberbiztonság stratégiai, szervezeti és emberi kérdései

 TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Óbudai Egyetem

katonai műszaki tudományok

Biztonságtudományi Doktori Iskola

 témavezető: Számadó Róza

 helyszín (magyar oldal): Biztonságtudományi Doktori Iskola

helyszín rövidítés: ÓEBDI

 A kutatási téma leírása:

Az info-kommunikációs technológia rendszereire épülő, összekapcsolt infrastruktúrák által alkotott globális virtuális tér: a kibertér, aminek rosszindulatú felhasználására számtalan lehetőség kínálkozik. A kibertérből érkező kihívások és fenyegetések folyamatos, dinamikus bővülése egyre szignifikánsabb veszélyt jelent. A kormányzatok, a magán és közszféra szervezetei hatalmas nyomás alatt vannak, hogy mi módon feleljenek meg korunk információ- és kiberbiztonsági kihívásainak. Hogyan biztosítsák az adataik, infrastruktúrájuk és szolgáltatásaik biztonságát, hogyan feleljenek a szabályozási és ügyfél oldali elvárásoknak. Az ember–technika–környezet komplex rendszert alkot az információs társadalomban, ahol az emberi tényező szerepe meghatározó elem az információ- és kiberbiztonsági kérdésekben.  A technológiai a szabályozási kérdések kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt években, azonban a stratégiai, szervezeti és az emberi tényezők nem kapnak elegendő hangsúlyt, miközben a resiliencia, védekezés és felkészülés kulcs elemei. A téma kötődése a biztonságtudományhoz nem kérdéses és a terület felöleli a kormányzati, magán és közszféra szervezetek tervezési, tudatosítási, képzési és együttműködési rendszerének elméleti, gyakorlati kérdéseit, a mindezekhez kapcsolódó megvalósítási lépések biztonsági ajánlásait, a trendeket, jogharmonizációt.

 Kutatási célok:

Közszféra szervezetek szervezeti működésének információbiztonsági kérdései

• Az IT és kiberbiztonság stratégiai és szervezeti tervezésének, működésének elméleti aspektusai, meghatározásai, követelmény-rendszere.

• A hálózati és információs rendszerek biztonságának megteremtéséhez szükséges szervezeti (köz és magán) és HR fejlesztésének, működésének kérdései.

• Stratégiai megközelítések aspektusainak vizsgálata, stratégiai megközelítési modellek az európai térben.

• Az IT biztonság nemzetközi és hazai trendjeinek, elvárásainak megfelelő tudatosítási, együttműködési és képzési rendszerek elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata.

• A GDPR szerepe és kapcsolata és lehetőségei az IT és kiberbiztonsági megfelelésben.

• A nemzetközi és hazai szabályozás, tervezés és megvalósítás kapcsolata és hatása az egyes országok, szervezetek és a HR rezilienciájára, tudatosságára és védekezőképességére.

Irodalom:

 [1] MUNK, T. H.: Cyber-security in the European Region: Anticipatory Governance and Practices; The University of Warwick 2015.

[2] Mark Rhodes-Ousley: Information Security The Complete Reference, Second Edition, McGraw-Hill, 2013,  ISBN: 9780071784351

[3] Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004, ISBN: 9631952517

 előírt nyelvtudás: angol B1

ajánlott nyelvtudás (magyar oldal): angol B1

felvehető hallgatók száma: 2

 Jelentkezési határidő: 2020-05-31