Jelenlegi hely

Témavázlat 57

Egyes európai védelmi rendszerek biztonsági és katona-technikai jellemzői, kiépítésükkel kapcsolatos technikai hátterek

Témavezető: prof. dr. Szternák György egyetemi tanár

A kutatási téma leírása:

Az interkontinentális ballisztikus rakéták és a rakétavédelem biztonságpolitikai és katona-technikai hátterében még mindig sok kérdés vár tisztázásra mind a politikusok, mind a szakemberek részéről. A végleges megállapodást tovább bonyolíthatja az is, hogy a tárgyaló felek milyen engedményeket tesznek saját rendszereik átláthatósága területén, milyen követelményeket fogalmaznak meg saját globális biztonságuk érdekében. Az egységes álláspont kialakításakor nem lehet figyelmen kívül hagyni az Oroszországi Föderáció lehetséges helyét, szerepét a hadászati egyensúly fenntartása és a rakétavédelmi rendszer hatékony működésekor. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az Egyesült Államok mind elméletben, mind a gyakorlatban folytatja a „Gyors Globális Csapás” stratégia megvalósítását.
Beigazolódni látszik a szakértőknek az a korábbi megállapítása, hogy a jövő katonai műveletei a légi-kozmikus térben fognak kezdődni és nagy valószínűséggel a művelet további kimenetele is ott dől el.
További megjegyzés, hogy az érvényben lévő hadászati fegyverek korlátozásáról szóló szerződések a hagyományos eszközök fejlesztését nem tiltják. Ez a körülmény lehetőséget ad a meglévő rendszerek felülvizsgálatára, korszerűsítésére és új, hiperszonikus repülőeszközök kifejlesztésére. Más szóval a fegyverkezési verseny új színtéren, a légi-kozmikus térben való folytatására. Megjegyezés, ezzel egy időben, az információs térben is folyik a verseny az államok között.
A szakirodalomban fellelhető, légi-kozmikus eszközökről készült írásokat elemezve a tudomány és a katona-technika mai fejlettségi szintjén, a várható továbbfejlődés függvényében úgy tűnik, minden terv megvalósítható. Ugyanakkor, ha a rakétavédelmi rendszerek meglévő hibáit a szakemberek külön-külön ki is javítják, akkor sem biztosított, hogy a rendszer teljes hatékonysággal fog működni. Az összműködés ugyanis csak valós körülmények között próbálható ki. Minden más esetben az ellentevékenység, amely a rakétavédelmi rendszer működésének zavarására irányul, jelenleg csak modellezhető. Reményeink szerint valós körülmények közötti alkalmazásra pedig sohasem kerül sor.

A téma kutatásának céljai:

Az európai rakétavédelmi rendszer kiépítési-, rendszer beállítási- üzemeltetési eredményeinek feltárása és a tapasztalatok összegzése.

Az amerikai „Gyors Globális Csapás” gyakorlati eredményeinek és a hiperszonikus repülőeszközökkel végzett kísérletek tapasztalatainak tudományos igényű elemzése, a kutatás összegzése.

A légi-kozmikus katonai műveletek elmélete és gyakorlata, a műveletek tartalma, jellemzői, valamint technikai eszközei.

Az Oroszországi Föderáció biztonsági-, katona-technikai és légi-kozmikus szervezeti lépéseinek, az ezekkel összefüggő angol és orosz nyelvű szakirodalmak tanulmányozása. A szakirodalom tanulmányozásából levont következtetések (elemzések) összegzése.

A felsorolt vizsgálatok, kutatások eredményeinek összegzése, a biztonság, az európai államok biztonságának tükrében, a kutatás idején és a jövőben.

Irodalom:

Szternák György: Társadalmi problémák - biztonsági kockázatok.
SZAKMAI SZEMLE 3: pp. 5-18. (2011)
Szternák György: Отображение изменения российского геополитического размышления в новой военной доктрине. Az új orosz katonai doktrína legfontosabb megállapításai a geopolitika tükrében.
MILITARY THOUGHT 4:(4) pp. 10-20. (2010)
Szternák György: A NATO új stratégiája és a fegyveres erő feladatai, fejlesztése közötti kapcsolat.
SEREG SZEMLE: 1: pp. 21-36. (2011)
Szternák György: Az európai rakétavédelem.
FELDERÍTŐ SZEMLE 11:(2) pp. 9-25. (2012)
Szternák György: Az európai rakétavédelmi rendszer kiépítésével kapcsolatos orosz lépések és azok háttere.
SZAKMAI SZEMLE 2012:(2) pp. 5-31. (2012)
Szternák György: Oroszország állami politikájának alapjai a nemzetközi információs biztonság terén a 2020-ig terjedő időszakra.
NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 1:(1) pp. 121-133. (2013)
Szternák György: Изменение российского геополитического и геостратегического мышления: /Исторический обзор периода 2000-2010 годов/ : Gondolatok az orosz geopolitika, geostratégia fejlődéséről.
HADTUDOMÁNYI SZEMLE 6:(4) pp. 161-179. (2013)
Szternák György: A Gyors Globális Csapás elgondolás katona-technikai háttere.
HADMÉRNÖK 9:(2) pp. 128-139. (2014)
Szternák György: A katonai műveletek elmélete és gyakorlata a feldolgozott tapasztalatok alapján (1.).
HONVÉDSÉGI SZEMLE: (2008) 142:(2014/2) pp. 8-22. (2014)
Szternák György: A katonai műveletek elmélete és gyakorlata a feldolgozott tapasztalatok alapján (2.).
HONVÉDSÉGI SZEMLE: (2008- 142:(2014/3) pp. 14-27. (2014)
Szternák György: Az Oroszországi Föderáció katonai doktrínájának biztonságpolitikai és katonai-technikai háttere.
SZAKMAI SZEMLE 2015:(2) pp. 82-111. (2015)
Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года.
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html
Phased Adaptive Approach To Missile Defense In Europe Overview For The Atlantic Council, 7 October 09.
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/ps_hasc100109.pdf
Сергей Марков: ЕвроПРО угрожает безопасности России.
http://army-news.ru/2011/11/evropro-ugrozhaet-bezopasnosti-rossii/
NATO Wales Summit Guide
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_112073.htm?selectedLocale=en
The Future Shape of Russia's ICBM Force Clarified.
http://cns.miis.edu/stories/051109.htm
Научно-практический анализ ЕвроПРО. Оценку планам США по развертыванию противоракетной обороны в Европе дают ученые.
http://nvo.ng.ru/realty/2011-10-21/1_evropro.html
Олег Владыкин: «Тополя» и «Ярсы» вышли на позиции
http://www.ng.ru/armies/2015-02-06/2_rockets.html
Олег Владыкин: Центр круговой обороны страны
http://nvo.ng.ru/realty/2014-12-05/1_oborona.html
Угрожающая перспектива. В обозримом будущем вполне реально создание авиационно-космических сил США, которые объединят воздушное и космическое пространство в единую оперативную среду
http://www.vko.ru/koncepcii/ugrozhayushchaya-perspektiva
Interim Agreement Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on Certain Measures with Respect to The Limitation of Strategic offensive Arms. Signed at Moscow May 26, 1972 Approval authorized by U.S. Congress September 30, 1972 Approved by U.S. President September 30, 1972 Notices of acceptance exchanged October 3, 1972 Entered into force October 3, 1972.
US State Department archívuma.
http://www.fas.org/nuke/control/salt1/text/salt1.htm

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a témában:

Koós Gábor Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Farkas Tibor Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Ványa László Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Haig Zsolt Nemzeti Közszolgálati Egyetem