Jelenlegi hely

Témavázlat 58

A távvezetékek vizsgálata extrém időjárási körülmények között

Témavezető: dr. Morva György

A kutatási téma leírása: 
A PhD munka célja  olyan eljárások (szoftver és műszaki eszközök) kidolgozása, amely növelheti a hazai Villamos Energia Rendszer (továbbiakban: VER) működésének megbízhatóságát extrém időjárási körülmények között. A tapasztalatok szerint a VER  működésében úgy az átviteli, mint az elosztó hálózatokban az extrém időjárási körülmények  okozzák a legsúlyosabb  összeomlásokat. Az energia átviteli hálózatokon, különösen a távvezetékeken a két legfontosabb időjárási paraméter, amelyet figyelni kell, az a szél és a jegesedés. Világszerte megfigyelhető, hogy ezen paraméterek szélsőséges, extrém  értékeinek előfordulási gyakorisága évről évre növekszik , ezért  ezek hatásait vizsgálni kell, a megbízhatóság növelése  csak komplex  módon érhető el:
•          már tervezéskor  újra kell gondolni az eddigi  irányelveket és a hatályos szabványelőírásokat;
•          az üzemeltetés során megfelelő  információs és megfigyelő rendszer  kiépítése  és alkalmazása szükséges a megbízhatóság növelésére;
•          extrém  időjárási esetekben rendelkezni kell olyan  beavatkozási eljárásokkal, amelyekkel lehetőség szerint  el kell kerülni a rendszer összeomlását, csökkentik a károk mértékét, és elősegítik a rendszerelemek minél gyorsabb helyreállítását.
A kutatásban a szabadvezetéki hálózatok jegesedése kiemelt jelentőségű.  A téli időszakban a jegesedési problémák elsősorban a „hideg” védővezetőn jelentkezhetnek, különböző okokból: a nedves hó feltapadása , a zúzmaraképződések és az ónos eső  okozta jégképződések. Ha ezekhez még jelentős szél is párosul, akkor  általában súlyos,  esetenként nagy területre kiterjedő hálózati károsodások keletkeznek, melynek következtében ellátási problémák, kiesések állhatnak elő a VER egyes részein.

Kutatási célok:

 • optimális eljárás(ok)  kidolgozása a MAVIR üzemirányítás (TSO), és az elosztóhálózati KDSZ-ek számára  extrém időjárási körülmények esetén, kiváltva a jelenlegi  rögtönzésen alapuló megoldásokat
 • a jégolvasztási eljárások  legcélszerűbb módjainak megválasztása  átviteli és elosztó hálózaton;
 • az extrém SCADA  meghatározása;
 • matematikai modell(ek) megalkotása  a nagyfeszültségű távvezetékek villamos- és hőtechnikai viselkedésének leírására   jegesedési és olvasztási körülmények között.

Irodalom:

 • [1] Perneczky Géza: Szabadvezetékek feszítése, Műszaki könyvkiadó, Bp., 1968
 • [2] Novothny Ferenc: Villamos Energetika, Bp. 1998
 • [3] Dr. Morva György: Villamos Energetika, Eduweb Multimédia Zrt., Bp., 2012
 • [4] MAVIR: Az átviteli hálózat jegesedés elleni védelme, 2015
 • [5] System for prediction and monitoring of ice shedding, anti-icing and deicing for power line conductors and ground wires, 2010
  ISBN: 978-2-85873-126-8

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

 • Dr. Bagi István (ELINOR Mérnökiroda Kft.)
 • Dr. Novothny Ferenc (Óbudai Egyetem)