Jelenlegi hely

Témavázlat 60

Katasztrófavédelem infokommunikációs rendszereinek vizsgálata
TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Dr. Magyar Sándor
E‐mail cím: smagyaratt-email [pont] hu

helyszín: Óbudai Egyetem Bánki D. Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:

A katasztrófavédelmi ágazat nagyon összetett és eltérő szintekből áll, csakúgy, mint a szakmai felügyelet kérdésköre. A sajátságos helyzetből adódik, hogy rendkívül nagy tagozódás jelentkezik az alkalmazott információs rendszerek és eszközök alkalmazásában, az EDR (Egységes Digitális Rádiórendszer) felhasználói eloszlásában is. Míg a tűzoltó társadalom alapját képező a Hivatásos Tűzoltók a Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal és Polgári Védelmi szervekkel illetve a Rendőrséggel azonos és kompatibilis (TETRA) együttműködők rádiórendszert használnak, addig az Önkéntes tűzoltók már csak korlátozott számban juthatnak hozzá a digitális rádiókhoz, illetve kapcsolódással az információs rendszerhez. Az együttműködés így sok esetben ellehetetlenedik, pedig egy nagyobb területet érintő káresetnél minden segítség értékes. A probléma alapját az egységesség hiánya és a rendszerszintű gondolkodás mellőzése jelenti: Míg a Honvédelmi ágazatban a mindent egységesen, a közös célok és irányelvek megvalósítását célozza, addig a Katasztrófavédelmi szerveknél, így a tűzoltóságoknál is csak helyi szintű, információs rendszerek állnak rendelkezésre. Nincs országos szinten egységesen működő információs rendszer, az eltérések szervezeti szintenként, ágazatonként és akár geográfiai elhelyezkedéstől függően is változnak. A központi irányítást végző és a szakmai felügyeletet ellátó szervek az Egységes Kormányzati Gerinchálózatot (EKG) használják informatikai hálózatuk alapjaként.

Kutatási célkitűzések:

- Katasztrófavédelmi rendszerek jellemzői
- Ipari baleseti-megelőzési és- elhárítási információs rendszer (IBMEIR) kialakíthatósági feltételrendszerének meghatározása
- Katasztrófavédelmi információs rendszerek, alkalmazások és adatbázisok hazai és nemzetközi összehasonlítása, elemzése
- Kritikus infrastruktúrák biztonsági védelme
- Súlyos Baleseti Információs Rendszer és az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) biztonsági kockázatai, védelmi lehetőségei