Jelenlegi hely

Témavázlat 61

A KIBERBIZTONSÁG
TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Dr. Muha Lajos
E‐mail cím: muha [pont] lajosatuni-nke [pont] hu

helyszín: Óbudai Egyetem Bánki D. Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:

A modern állam, annak minden szervezete és polgára szükségszerűen felhasználója a számítógépekből, kommunikációs eszközökből és automata rendszerekből álló bonyolult, többszörösen összetett elektronikus információs infrastruktúráknak, melyek az élet minden területén megjelennek. Ezen rendszerek biztonságos működése kiemelt kérdés, hiszen nélkülük az ország gazdasági és társadalmi működése jelentős akadályokba ütközne. A nemzetközi és a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy az elektronikus információs rendszerek – különösen az állami rendszerek – állandó célpontjai a szervezett bűnözésnek, a jól képzett informatikai támadóknak (az ún. hackereknek) és adott esetben akár más államok hivatalos szerveinek, egyre gyakrabban szembesülünk biztonsági fenyegetésekkel, többek között gazdasági hírszerzéssel, ipari kémkedéssel, számítógépes csalással, szabotázzsal, vandalizmussal, tűzzel vagy árvízzel. A szándékos károkozások olyan formái, mint a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, vagy a szolgáltatás kimaradására, megtagadására vezető támadások egyre gyakoribbá, általánosabbá válnak, ugyanakkor ezek egyre vakmerőbbek és egyre bonyolultabbak is. Információs rendszereinkre fenyegetést jelent a hadviselés új formája, a kiberhadviselés, valamint a békeidőkben is fenyegető terrorizmus számítógépes változata, a kiberterrorizmus. A bűnüldözés területén egyre nagyobb jelentőséget kap a kiberbűnözés elleni tevékenység.

Célkitűzések:

Bemutatni a kiberbiztonság összetevőit, a kibertérben, illetve annak egyes területein jelentkező fenyegetéseket, azok módszereit, eszközrendszerét, valamint a védekezés lehetséges megoldásait és eszközrendszerét a szervezeti és jogszabályi keretek meghatározásától a technikai megoldásokig.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:

Irodalomkutatás, matematikai (statisztikai) és jövőkutatási módszerek alkalmazása. Az összefüggések analitikus és szintetikus vizsgálata, konzultációk folytatása, tanulmányok (tudományos publikációk) készítése, megjelenés tudományos konferenciákon, szimpóziumokon, szemináriumokon. Elgondolások, javaslatok kialakítása a kibertér és alkotó elemei védelmének megvalósítására, eszközeire és módszereire. Hipotézisek felállítása és kidolgozása.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:

Az információs társadalom információs rendszerei fenyegetéseinek és sebezhetőségeinek feltárása. A kibertér, a kritikus információs infrastruktúrák, elektronikus információs rendszerek védelmi lehetőségeinek, módszereinek és eszközeinek elemzése, alkalmazhatóságuk bizonyítása. A védekezés elméleti és gyakorlati megvalósításának kimunkálása. Az egyes alkalmazási területek biztonságát fenyegető tényezők és jellemzőik feltárása. A különböző információs infrastruktúrák, rendszerek és létesítmények védelmének célszerű/javasolt eszköz-, módszer- és/vagy feladatrendszerének kidolgozása.

előírt nyelvtudás: angol AF
ajánlott nyelvtudás: angol KF