Jelenlegi hely

Témavázlat 67

Az ember-gép rendszerek biztonságtechnikájának téri-vizuális aspektusai
TÉMAKIÍRÁS

kiíró: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Dr. Tóth Péter
E‐mail cím: toth [pont] peterattmpk [pont] uni-obuda [pont] hu

helyszín: Óbudai Egyetem Bánki D. Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:

A téri-vizuális képesség két- és háromdimenziós alakzatok észlelésének, illetve az észlelt információk objektumok és relációk megértésére, továbbá problémák megoldására való alkalmazásának képességeként értelmezhető. A téri-vizuális ingerek megbízható kódolása, felidézése, összehasonlítása, átalakítása egy komplex képességrendszer megfelelő szintű fejlettségét igényli, míg ennek nem megfelelő színvonala egy munkahelyi szituációban nem kívánt események (üzemzavarok, balesetek) bekövetkeztét eredményezheti. A téri-vizuális szituációk, problémák észlelésében, megértésében és megoldásában az emberek különböznek egymástól. Ezek mérésére számos vizsgálati eszközt és módszert dolgoztak ki már eddig is, azonban olyan mérőeszközök és statisztikai módszerek fejlesztése, rendszerszintű modellezése, amelyek mind a munkaerő kiválasztásában, mind pedig a munkahelyek minősítésében megfelelő megbízhatósággal alkalmazhatók, még váratnak magukra. E kutatási téma éppen e kérdéskör mélyebb megértését, rendszerszintű és problémaalapú megközelítését tűzi ki célul.

Kutatási célok:

  1. Konkrét ember-gép rendszerek, illetve nem kívánt események elemzése, modellezése, számítógépes szimulálása téri-vizuális nézőpontból
  2. Módszerek kidolgozása ember-gép interakciók téri-vizuális szempontú elemzésére, a képességkomponensek identifikálására
  3. Mérőeszközök és statisztikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a téri-vizuális képességek megbízható vizsgálatára
  4. A gyakorlatban is hasznosítható következtetések levonása

előírt nyelvtudás: angol KF