Jelenlegi hely

Témavázlat 71

Információtechnológiai felhőrendszerek biztonsága
Prof. Dr. Rajnai Zoltán
A kutatási téma leírása:
Bár közel egy évtizedes, a felhőtechnológia továbbra is az IT egyik legújabb és élenjáró területe. Fejlődése rendkívül dinamikus, melyet a gyártók folyamatos versengése hajt. Ezek a rendszerek e rövid idő alatt a kezdeti speciális helyi megoldásoktól eljutottak arra a szintre, hogy egységes és mérhető szolgáltatást lehessen nyújtani akár külső ügyfelek részére is. A téma erősen kötődik a biztonságtudomány területeihez, hiszen maga a felhő legfontosabb követelményei technológiai oldalon továbbra is a rendelkezésre állás, bizalmasság, sértetlenség hármasához kapcsolódnak. További követelményként jelenik meg a felhasználói oldalról a szolgáltatásközpontúság, melynek figyelembe vétele elengedhetetlen a modern információs rendszerek kialakításakor. A terület felöleli a felhőrendszerek biztonságának elméleti, gyakorlati kérdéseit, a tervezési és megvalósítási lépések biztonsági ajánlásait, a trendeket, jogharmonizációt.
Kutatási célok:

 • A felhő elméleti aspektusai, meghatározásai, követelmény-rendszere
 • A felhőépítési technológiák és a rendszer architektúrájának biztonsági elemzése
 • Felhőrendszerek biztonsági aspektusainak vizsgálata, felhőbiztonsági modellek
 • Felhőrendszerek és felhőépítési technológiák kialakulása, IT-HR szükséglet átalakulása
 • Felhasználói alkalmazásmódok, alkalmazási trendek, Felhasználói biztonsági igények
 • Az implementáció technológiai trendjei, technológiai igények a biztonság növelésére
 • Biztonsági ajánlások a felhő egyes rétegeinek kialakításához, platformfüggő ajánlások
 • Felhőrendszerek menedzselésére vonatkozó szokványok, ajánlások, szabványok

Irodalom:

 • [1] EMC Education Services: Information Storage and Management Paperback, Wiley, 2012, ISBN-13: 978-8126537501
 • [2] Farhan Nadeem-Prasenjit Sarkar: Implementing Cisco UCS Solutions, Packt Publishing, 2013, ISBN-13: 978-1782170662
 • [3] Scott Lowe-Nick Marshall-Forbes Guthrie: Mastering VMware vSphere 5.5 1st Edition, Sybex, 2013, ISBN-13: 978-1118661147
 • [4] John Kelbley- Mike Sterling: Windows Server 2008 R2 Hyper-V: Insiders Guide to Microsoft's Hypervisor Paperback, Sybex , 2010, ISBN-13: 978-0470627006
 •  [5] K Gopalakrishnan : Oracle Database 11g Oracle Real Application Clusters Handbook, 2nd Edition, McGraw-Hill Education, 2011, ISBN-13: 978-0071752626

Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:

 • NIST - National Institute of Standards and Technology