Jelenlegi hely

Témavázlat 75

A nyugdíjbiztonság, mint lehetséges válságfaktor makrogazdasági kérdései

Témavezető:Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes

A kutatási téma leírása: 

Számos kutatás, tanulmány és szakcikk foglalkozik a globális öregedés kérdésével napjainkban. A fejlett társadalmak elöregedése, a munkaképes korú lakosság arányának csökkenése óriási terhet ró a jóléti rendszerekre, és az azt működtető államokra. A nyugdíjellátásra szoruló rétegek felé teljesítendő kifizetések jelentősen megterhelik a költségvetéseket, ezáltal finanszírozási problémákat generálva válságfaktorként is jelentkezhetnek. Emiatt egyre égetőbb problémává vált a nyugdíjrendszerek megreformálása, amire az elmúlt években már számos próbálkozás, terv és koncepció vállalkozott. A hazai nyugdíjrendszer is számos ponton érintett a kérdésben. A kutatás és a vizsgálat célja, hogy képet alkossunk a hazai nyugdíjrendszer jövőjéről, a jövőbeli működés biztonságáról kvalitatív és kvantitatív kutatások alapján.

Kutatási célok:

  1. Nemzetközi gyakorlatok megismerése és megvizsgálása,
  2. A hazai nyugdíjrendszer működőképességének vizsgálata mikroszimulációs módszerrel,
  3. A nyugdíjrendszer és a globális öregedés hatásainak megvizsgálása primer kutatás alapján,
  4. Az aktív korú lakosság véleményének megismerése kvantitatív adatgyűjtés alapján a témában,

Alkalmazott módszerek:

A téma vizsgálata elsődlegesen szakirodalmi adatok alapján, a nemzetközi tapasztalatok megismerésével és a következtetések leszűrésével lehetséges. Ezt egészítik ki a különféle kvalitatív és kvantitatív módszerek, mikroszimulációk, melyekkel a tapasztalatok hazai interpretálása is lehetővé válik.