Jelenlegi hely

Témavázlat 82

Komplex anyagi és technológiai rendszerek hálózat-szemléletű modellezése

Témavezető: Dr. Csiszér Tamás

A kutatási téma leírása:

A komplex rendszerek modellezésére széleskörűen alkalmaznak hálózatelméleti módszereket. Ezek célja a rendszerek felépítésének mélyebb megértése, az elemi építőelemek attribútumaiból logikai úton nem kikövetkeztethető rendszerjellemzők azonosítása és vizsgálata, valamint ezeken keresztül működésük manipulálása. A hálózatelemzési eszköztár univerzalitásánál fogva kiválóan alkalmas – számos egyéb terület mellett - az anyagok valamennyi szerveződési szintjének, valamint az ezen anyagok előállítását célzó technológiáknak a modellezésére is. Tágabban értelmezve, a hálózatkutatás tárgyát képezheti minden összetett folyamat és annak minden kimenete, legyen az materiális, energetikai vagy információs produktum.

Kutatási célok:

A hálózatelméleti megközelítés és a hálózatkutatási eszköztár alkalmazása olyan új területen, amely eddig nem képezte ennek tárgyát, ugyanakkor a korábbi modellezési és szimulációs módszerekhez képest többlet információval szolgál a rendszer felépítéséről és működéséről. A komplex rendszerrel szembeni elvárás, hogy célja valamilyen anyagi, energetikai vagy információs jellegű produktum előállítása legyen. Példák az ilyen típusú és a kutatási téma által preferált területekre:

  • Sztochasztikus folyamatok,
  • Kompozit szerkezetek,
  • Döntéstámogató módszerek,
  • Teljesítmény-értékelés,
  • Dokumentációs-hivatkozási rendszerek.

Követelmény:

A jelöltnek alapos gráfelméleti és hálózatelemzési ismeretekkel, rendszerszemlélettel, valamint természettudományos vagy minőségügyi-működésszervezési érdeklődéssel kell rendelkeznie.

Irodalom:

  1. Csiszér, T. (2017): A hálózatszemlélet alkalmazási lehetőségei a minőségügyben, GlobeEdit, ISBN-13: 978-3-330-80723-5, ISBN-10: 3330807237, EAN:9783330807235.
  2. Barabási, A-L. (2008): Behálózva, A hálózatok új tudománya, Helikon kiadó, Budapest.
  3. Bornholdt, S. (Ed.) (2003): Handbook of Graphs and Networks.
  4. Newman, M.E. J. (2010): Networks, Oxford University Press, Oxford.