Jelenlegi hely

2014. június

A Felvételi Bizottság megtartotta a felvételi motivációs beszélgetést a Doktori Iskolába jelentkezőkkel, mely alapján 11 fő felvételét javasolta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak. A jelöltek kutatási témái az előző évekhez hasonlóan szerteágazó, ennek megfelelően a felkért témavezetők köre is széles. A felvételről szóló értesítés után az új hallgatóknak szeptember 12.-ig kell beiratkozniuk a doktori képzésre, 3 éves kutatási terveiket témavezetőikkel egyetértésben szeptember 26.-ig kell elkészíteniük.
A doktori tanévnyitót szeptember 29.-én tartja a Doktori Iskola.