A kutatóhely működése

Az Afrika Kutatóintézet egy olyan akadémiai kutatóintézet, amely az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának keretein belül szakirányú képzési programot nyújt nem csak az Óbudai Egyetem, de más felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktoranduszainak is.

A kutatások célterülete az afrikai kontinens egésze (Magreb-régió és Egyiptom; Szahara, szubszaharai Afrika – Nyugat-, Közép-, Kelet- és Dél-Afrika).

Az Afrika Kutatóintézetet 2019-ben az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskoláján belül hozta létre a doktori iskola vezetése. Kibővítése, nemzetközivé tétele folyamatban van.

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolát hét évvel korábban, 2012-ben hozták létre az alábbi tevékenységekre való jogosultsággal – így az Afrika Kutatóintézet kutatásai területei elsősorban (de nem kizárólagosan) ezekre a szakterületekre összpontosítanak:

 • biztonságtechnika;
 • létfontosságú rendszerek biztonsága;
 • energiabiztonság;
 • iparbiztonság;
 • épített környezetbiztonság;
 • technológiabiztonság;
 • kiberbiztonság;
 • információbiztonság;
 • gazdaságbiztonság;
 • pénzügyi biztonság;
 • közlekedésbiztonság;
 • élelmiszerbiztonság;
 • vízbiztonság;
 • személybiztonság;
 • biztonságpolitika;
 • kritikus infrastruktúra.

2021-től a kutatóközpont aktív részvételével, kutatóinak bevonásával működik a humanitárius műveleti menedzser képzés.

A kutatóközpont célja a magyar Afrika-kutatásba való bekapcsolódás, aktív kapcsolatok és együttműködések létrehozása hazai és nemzetközi szinten kutatások, diákcsere-programok, közös pályázatok megvalósításával. Az intézmény kiemelt célja az afrikai kutatóintézetekkel és egyetemekkel való intenzív kapcsolatépítés.

Az Afrika Kutatóintézet fontos feladatának tartja, hogy a fiatalokban felkeltse az érdeklődést az afrikai térségben végezhető tudományos tevékenységek és kutatási területek bemutatásával, ezért az intézet munkatársai alap- és középfokú Afrika-ismereti képzéseket is tartanak civil szervezetek és oktatási intézmények bevonásával az egész ország területén.