A kutatóhely szakmai programja

A kutatóhely célja a magyar migrációs és fejlesztéspolitika prioritásaival összhangban:

 • a térségre vonatkozó nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatómunka;
 • posztgraduális interdiszciplináris szakemberképzés;
 • szemléletformálás és gyakorlati ismeretek átadása.

A magyar kormány olyan új kihívásokkal szembesül a migráció kapcsán, mint például a fejlesztéspolitika és a migráció összefüggéseinek alátámasztása, a klímaváltozás hatásainak feltérképezése, a civilizációs és vallásközi konfliktusok értelmezése, stratégiai partnerség kialakítása, kétoldalú gazdasági kapcsolatok és gazdasági együttműködések erősítése és fenntartása, a fejlesztések támogatása, az európai think tankek és akadémiai (egyetemi) körök megszólítása, intézményünk ezekre a kérdésekre adja meg a válaszokat.

A kutatások célterülete az afrikai kontinens egésze (Magreb-régió és Egyiptom; Szahara, szubszaharai Afrika – Nyugat-, Közép-, Kelet- és Dél-Afrika).

A kutatóhely/intézet tevékenységi körei:

 • alaptevékenységként elméleti kutatások, háttértanulmányok, témavizsgálatok és (ország)ismertetők készítése az egyetem és más tudományos műhelyek, továbbá (felkérés esetén) kormányzati és nem kormányzati szervek, illetve gazdasági szervek számára;
 • tudományos megalapozottsággal elkészített magyar és angol nyelvű tanulmánykötetek készítése, tematikus konferenciák szervezése, melyek a kormányzati szervezetek és más oktatási intézmények számára is nyitottak;
 • megjelenés a magyar és nemzetközi tudományos közéletben, a felsőoktatásban, illetve az akadémiai kutatásokban: a publikációk készítésével, kiadásával, közös pályázatok megvalósításával; szoros kapcsolattartás a külföldi tudományos szervezetekkel.

A kutatóintézet hat alappillére:

 1. Politika (konfliktusok, befolyási övezetek), történelem (premodern kor, modernitás – gyarmatosítás: érdekszférák, befolyási övezetek kialakulása, 20-21. század: „független” államalakulatok, fegyveres konfliktusok, Magyarország (V4) gazdasági, katonai, politikai jelenléte és érdekei)
 2. A térség gazdasága (régiók szerint)
 3. Társadalomismeret (etnikai és vallási törésvonalak, társadalmi struktúrák, tagolódás)
 4. Migrációs trendek és fejlesztéspolitika
 5. A régiók kulturális élete, hagyományai, antropológiája
 6. Nyelvi képzés – helyi nyelvek ismerete (szuahéli, arab), kultúraközi kommunikáció (tárgyalástechnika)

Kutatási projektek

 • Geopolitikai-országismertető projekt:
  • Maghreb-régió országai;
  • Szubszaharai-Afrika országai/régiói.
 • Magyarország és Afrika kapcsolatai projekt:
  • kereskedelmi, gazdasági, fejlesztési, ipari, mezőgazdasági, műszaki jellegű kutatások;
  • az afrikai migráció hatásai Magyarországra, biztonságpolitikai szempontok.
 • Az Afrikában és Afrikából történő migráció projekt:
  • migrációs krízishelyzetek elemzése;
  • menekülttáborok kérdése, működtetése, humanitárius tevékenységek, humanitárius műveleti menedzsment;
  • a migráció különböző formáinak, kezelésének lehetséges aspektusai;
  • a migráció biztonságpolitikai vetületei.
 • Kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos kutatások, együttműködések Afrikában projekt:
  • élelmiszer-, vízbiztonság;
  • mezőgazdasági fejlesztések, településfejlesztés;
  • műszaki háttér mezőgazdasághoz, iparhoz, egészségügyhöz.
 • Fenntartható Afrika projekt:
  • élelmiszer-, vízbiztonság;
  • mezőgazdasági fejlesztések, településfejlesztés;
  • műszaki háttér mezőgazdasághoz, iparhoz, egészségügyhöz.
 • Terrorizmus és radikalizáció Afrikában projekt:
  • afrikai terror- és szakadárszervezetek mutatása;
  • újfajta terrorizmusformák elleni védekezés;
  • radikalizáció és deradikalizáció;
  • politikai iszlám, mint biztonságpolitikai tényező (közel-keleti gyökerei és terjedési módjai Afrikában, szunnita, síita és törzsi ellentétek változásai az olajérdekek és fegyverkereskedelem, proxy háborúk).