Címlap

Köszöntjük az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában működő Afrika Kutatóintézet honlapján. Kutatóhelyünk 2019-ben alakult az egyetem keretein belül.

Alapvető kutatási területünk az afrikai térség, ahol kiemelten biztonságtudományi tudományágban végezzük tevékenységünket, egy olyan interdiszciplináris tudományterületen, mely az egyik legfrissebb tudományág a hazai és a nemzetközi tudományos életben.

Célunk az afrikai kontinens iránt érdeklődő hazai és külföldi kutatók számára képzési és kutatási lehetőséget biztosítani egy olyan szakmai és kutatói közegben, mely hazánkban és nemzetközi szinten is bevezeti a kutatókat az afrikanisztika világába.

2021 szeptemberétől indul el az Óbudai Egyetemen a Humanitárius műveletek menedzseri képzés az Afrika Kutatóintézet aktív részvételével, kutatóinak bevonásával.

A képzésről bővebben:

https://bgk.uni-obuda.hu/humanitarian-response-manager/

Az Afrika Kutatóintézet fontos feladatának tartja, hogy a fiatalokban felkeltse az érdeklődést az afrikai térségben végezhető tudományos tevékenységek és kutatási területek bemutatásával, ezért az intézet munkatársai alap- és középfokú Afrika-ismereti képzéseket is tartanak civil szervezetek és oktatási intézmények bevonásával az egész ország területén.