A kutatóhely munkatársai

A kutatóhely vezetője:

Pozíció: a kutatóhely vezetője.

Tudományos fokozat: A had- és történettudomány doktora

Kutatási terület: Afrika újkori és legújabb kori történelme, a migráció és a Közel-Kelet, valamint békefenntartás, katonai logisztika, magyar békefenntartó műveletek Afrikában, különös tekintettel Nyugat-Szaharára. Ezenfelül a politikai kultúrák összehasonlítása, politikai kommunikáció és interkulturális kommunikáció, gyerekkatonaság intézménye, DDR programok Afrikában, terrorizmus, illetve a keresztény-muzulmán szembenállás a kontinensen. Békefenntartás, terrorizmus, afrikai konfliktusok kutatócsoport vezetője

E-mail: besenyo.janos@uni-obuda.hu

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_JanosBesenyo.pdf

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10026705

Vezetőkutatók:

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A nemzetközi kapcsolatok tudományának doktora

Kutatási terület: Biztonság és védelem, béke és biztonság, afrikai építészet, katonai együttműködés a luzofón országokban, tengeri biztonság

E-mail: bernardino.lmb@mail.exercito.pt

CV:

Publikáció: https://scholar.google.com/citations?user=8HqlnwsAAAAJ&hl=hu&oi=ao

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail:

CV:

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022590

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail: simonacorlan1@yahoo.com

CV:

Publikációk:

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A politikatudomány doktora

Kutatási terület: Politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok a Közel-Keleten és Észak-Afrikában; Politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok Dél-Ázsiában (India, Pakisztán, kasmíri kérdés stb.); Szankciók a nemzetközi politikában; Az új világrend és az ázsiai erőviszonyok alakulása.

E-mail: laszlo.csicsmann@uni-corvinus.hu

CV: Letöltés

Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001085

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A közgazdaságtudomány kandidátusa

Kutatási terület: mezőgazdasági fejlesztési lehetőségek, élelmezésbiztonság – különös tekintettel a trópusi, szubtrópusi országokra.

E-mail:

CV:

Publikációk:

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: Az irodalom- és kultúratudomány doktora

Kutatási terület: Afrikanisztika: általános afrikanisztika, összehasonlító nyelvészet (arab, afrikai nyelvek), irodalom- és kultúratudomány (arab és afrikai), interkulturális kommunikáció, migrációkutatás, vallástudomány (iszlám, afrikai vallások). Interkulturális kutatások Afrikában kutatócsoport vezetője.

E-mail: karman.marianna@uni-obuda.hu

CV:

MTMT link :
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10071449

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A filozófiatudomány doktora

Kutatási terület: Védelmi ipari dinamika, fegyverzetellenőrzés, védelmi politika és hírszerzési irányítás.

E-mail: mosesk@sun.ac.za

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV-Moses_Khanyile.pdf

Publikációk: https://orcid.org/0000-0001-7900-8424

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A filozófiatudomány doktora

Kutatási terület: Afrika-kutatás: Észak-Afrika, Száhel-övezet, Afrika Szaharától délre, társadalmi-politikai destabilizáció, forradalmak, előrejelzés. Kutatás Közel-Keleten, Jemenben: politikai demográfia, a társadalmi fejlődés és dinamika matematikai modelljei. Világrendszer, a nagy történelem, a kulturális fejlődés tudományos elmélete, világméretű nemzetek és kultúrák közötti adatbázisok, kvantitatív, kultúrák és nemzetek közötti kutatások, politikai antropológia, rokonság, klánstruktúrák, vallás.

E-mail: akorotayev@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Andrej_Korotayev.pdf

Publikációk: https://orcid.org/0000-0003-3014-203

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület: Afrika jelenkori történelme, különös tekintettel Nyugat-Szaharára.

Email: jesus.martinez@ulpgc.es

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Jesus_Maria_Martinez_Milan.pdf

Publikációk: https://accedacris.ulpgc.es/cris/rp/rp01027

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület: A hidegháború története Afrikában. Az afrikai-szovjet találkozások története, faji hovatartozás a hidegháborúban. A fekete radikalizmus története.

E-mail: matusema@shu.edu

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Maxim-Matusevich.pdf

Publikációk: https://www.researchgate.net/profile/Maxim-Matusevich

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A gazdálkodás- és szervezéstudomány doktora

Kutatási terület: A globalizációs folyamatok hatása a centrum–periféria viszonyrendszer átalakulására: fókuszban az afrikai gazdaságok. A szubszaharai térség növekedési kilátásai a harmadik évezred elején.

E-mail: pasztor.szabolcs@uni-nke.hu

CV:

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037379

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület: rendszerváltás és kriminalitás, nemzetközi szervezett bűnözés, határokon átlépő bűnelkövetői csoportok, nemzetközi igazságügyi és bűnüldözési együttműködés, illegális bevándorlás és menekültügy, szélsőséges politikai csoportok aktivitása, kisebbségek és a bűnözés, nagyvárosi bűnözés és bűnmegelőzés, bűnelkövetői csoportok a börtönben, nemzetközi politikai terrorizmus.

E-mail: poczik.szilveszter@gmail.com

CV:

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10044098

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail: irakoczi@gmail.com

CV:

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10008885

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A nemzetközi tudományok doktora

Kutatási terület: Nemzetközi kapcsolatok, geopolitika és kritikus biztonsági tanulmányok, különös tekintettel Afrikára, a Közel-Keletre, az ázsiai és csendes-óceáni térségre; tudomány, technológia és társadalom; terrorizmus és terrorizmus elleni küzdelem, beleértve az erőszakos vallási szélsőségességet, a kiberterrorizmust, a radikalizálódás elleni küzdelmet, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet (AML/CFT), valamint a hawala és a pénzátutalási szolgáltatókat (MTOs).

E-mail: scott.romaniuk@uni-corvinus.hu

CV:

Publikációk: https://scholar.google.ca/citations?user=hpDc_joAAAAJ&hl=en

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A jogtudomány doktora

Kutatási terület: A Nyugat-Szahara intézeti kutatócsoport vezetője.

E-mail: carlos.ruiz@usc.es

CV:

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?user=TxDosgUAAAAJ&hl=hu&oi=ao

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A politikatudomány doktora.

Kutatási terület:

E-mail: solomonh@ufs.ac.za

CV:

Publikációk: http://scholar.google.com/scholar?start=0&q=hussein+solomon&hl=hu&as_sdt=0,5

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A politika- és történettudomány doktora

Kutatási terület: CFSP és CSDP; Az EU kül-, biztonság- és védelempolitikája, európai védelmi ipar,
A WEU és az ESDP/CSDP balkáni tevékenysége, balkáni krízisek, Albánia. A CSDP afrikai missziói, az EU Afrika-politikája, Afrikai Unió, Francia külpolitika, francia Afrika-politika, szubszaharai Afrika
Európai integrációtörténet, integrációs szerződések.

E-mail: turkeandras@gmail.com

CV:

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10045125

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A hadtudomány doktora

Kutatási terület: Védelmi, biztonsági és nemzetközi kapcsolatok kérdései, valamint a Szaharától délre fekvő Afrika, és Latin-Amerika kortárs és legújabb kori történelme, békefenntartó és humanitárius segítségnyújtási műveletek, a globális dél.

E-mail: vogel.david@uni-obuda.hu

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_David_Vogel.pdf

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050370

Pozíció: vezetőkutató

Tudományos fokozat: A földrajztudomány doktora

Kutatási terület: Elméleti tengelyek: társadalomantropológia, kultúraszociológia, humánföldrajz, nemzetközi kapcsolatok. Tematikus területek: Fekete-Afrika, afrikai térképészet, Afrika földrajza, térképészet, geopolitika, környezetvédelem, vízkészletek, szilárd hulladékok, globális rend, topológia, vallási környezeti nevelés, gasztronómia.

E-mail: mw@mw.pro.br

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Mauricio_Waldman.pdf

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=vNnauzcAAAAJ

Kutatók:

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület: Az arab világ modern és kortárs történelme, Afrika, Közép-Európa, zsidó kivándorlás. Magyarország, Olaszország és az arab államok közötti kapcsolatok, terrorizmus, arab-izraeli háborúk és konfliktusok, forradalmak. Vízválságok.

E-mail: Abdallah.alnagggar@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Abdallah_Abdel_Ati_Al_Naggar.pdf

Publikációk: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10044144

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A biztonságpolitika tudományának doktora

Kutatási terület: A Közel-Kelet és Afrika biztonsági kérdéseinek elemzése, különös tekintettel azokra, amelyek hatással lehetnek az európai földrajzi térségre (terrorizmus, szélsőségesség, radikalizálódás, lázadás, államközi és államon belüli konfliktusok, humanitárius válságok, helyettesítő háború, hibrid háború, migráció, határokon átnyúló szervezett bűnözés).

E-mail: atanasiu.mirela@unap.ro

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV-_Mirela_Atanasiu.pdf

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?user=ttGrnOoAAAAJ&hl=en&oi=ao

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A hadtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail: tsceh@yahoo.de

CV:

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10036092

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat:

Kutatási terület:

E-mail:

CV:

Publikáció:

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A hadtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail:

CV:

Publikációk:

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: katonai műszaki tudományok

Kutatási terület: Terrorizmus, nemzetbiztonság, terrorista tevékenység az interneten, Dark Web.

E-mail: gulyas.attila@phd.uni-obuda.hu

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Attila_Gulyas.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10074524

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A jogtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail: carolina@uma.es

CV:

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?user=u51sVHUAAAAJ&hl=hu&oi=ao

Pozíció: a Fenntartható Afrika Kutatócsoport vezetője

Tudományos fokozat: A gazdálkodás- és szervezéstudomány doktora

Kutatási terület: Az élelmiszer- és élelmezésbiztonságot befolyásoló tényezők kutatása – különös tekintettel Afrika élelmezés- és vízbiztonságára. Nemzetközi fejlesztési lehetőségek feltárása az agrár technológiák, az élelmiszer-kereskedelem és az agrár-oktatás területén az élelmezésbiztonság megteremtése céljából.

E-mail: petergergojuhasz@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Peter_Gergo_Juhasz.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10059556

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A hadtudomány doktora

Kutatási terület: Kultúraközi kommunikáció, kultúra modellek, multikulturalizmus, reziliencia, éghajlatváltozás, emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, természeti katasztrófák, biztonságtudomány, nemzetközi egyezmények vizsgálata a gyermekvédelem vonatkozásában, kiskorú menekültek jogai, humanitárius segítségnyújtás.

E-mail: kirzsborg@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/11/CV_Krisztina_Kallai.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058677

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A politikatudomány doktora

Kutatási terület: Politika, kormányzás, regionális integráció, biztonság és békefenntartás, konfliktusok, terrorizmus és nemzetközi kapcsolatok. Afrika, Közel-Kelet.

E-mail: madibiramu@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Mady_Ibrahim_Kante.pdf

Publikációk: https://www.observatoire-boutros-ghali.org/2022/09/dr-mady-ibrahim-kante/

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: a biztonságtudományok doktora

Kutatási terület: Biztonságtudományok és hírszerzés. Afrika.

E-mail: kozeracyprian@gmail.com

CV:

Publikációk: https://www.researchgate.net/profile/Cyprian-Kozera

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület: Afrikai történelem, afrikai radikális mozgalmak.

E-mail: adama_hu@yahoo.co.uk

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Adam_Mayer.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10045319

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: Biztonságtudományok, konfliktusok és emberi jogok doktora

Kutatási terület: Emberi jogok, humanitárius jog, békefenntartás. Nyugat-Szahara, emberi jogok védelme, nemzetközi kapcsolatok és az észak-afrikai régió helyzete.

E-mail: Mn380@exeter.ac.uk

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/10/CV_Meriem_Naili.pdf

Publications: https://www.researchgate.net/profile/Meriem-Naili

Pozíció: kutató

Kutatási terület: Afrika német gyarmatosításának története. Dekolonizáció. Német történelem. Dél-Afrika története. Apartheid. Rasszizmus a történelemben. Németország nemzetközi kapcsolatai. Namíbia történelme, Namíbia nemzetközi kapcsolatai. Az afrikai szocializmus története, nemzetközi szervezetek és intézmények. Intézményi ökonómia.

E-mail: palfilaszlo22@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/10/CV_Laszlo_Palfi.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10060121

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A Biztonságtudományok Doktora

Kutatási terület: Közel-keleti és afrikai országok biztonsági helyzete, az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus pszichoszociális meghatározói, kognitív biztonság.

E-mail: polonia.research@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/10/CV_Marek_Pardyak.pdf

Publikációk: https://www.researchgate.net/profile/Marek-Pardyak

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: Az irodalom- és vallástörténet doktora

Kutatási terület:

E-mail: l.f.muller@hum.leidenuniv.nl

CV:

Publikációk: https://www.researchgate.net/profile/Louise-Muller-2

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail: blazej.poplawski@gmail.com

CV:

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?user=h7dcDQYAAAAJ&hl=hu&oi=ao

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A hadtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail: driesputter@gmail.com

CV:

Publikációk:

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: Biztonságtudományok doktora

Kutatási terület: Biztonság és igazságszolgáltatás fejlesztése. A biztonsági ágazat reformja, Afrikai békefenntartás. Afrika és a volt Szovjetunió hadseregei. Kutatás, elemzés, jelentéskészítés, különösen a konfliktus sújtotta régiókban. Védelmi reform, védelmi ágazati reform, védelmi változásmenedzsment. Békefenntartó helyszíni műveletek, beleértve az elemzést, a programirányítást és a logisztikát is. Katonai szervezetek, különösen nyugati, volt szovjet és afrikai szervezetek.

E-mail: Colinrobinson1@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Colin_Robinson.pdf

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7xGxa1oAAAAJ

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A katonai műszaki tudományok doktora

Kutatási terület: Humanitárius segítségnyújtás, egyéni és közösségi reziliencia, pszichoszociális segítségnyújtás, nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás, katasztrófa-menedzsment, veszélyhelyzeti tervezés, katasztrófakockázat csökkentés, lakosságfelkészítés, standardizált katasztrófa-válaszadási rendszerek, veszélyhelyzeti szükséglet-felmérés.

Email: brigitta.safar@voroskereszt.hu

CV:

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10063530

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: Regionális tudományok doktora

Kutatási terület: A turizmus biztonsága. A terrorizmus és a turizmus kapcsolata. Turisztikai kockázatérzékelés és a kockázati magatartás. Migráció, politikai kommunikáció és interkulturális kommunikáció. Mesterséges intelligencia.

E-mail: hanna.solyomfi@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Solyomfi_Andrea_Hanna.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10059900

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: Az állam- és jogtudományok doktora

Kutatási terület:

E-mail: bela@hbaid.org

CV:

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10075230

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: Hadtudományok doktora

Kutatási terület:

E-mail:

CV:

Publikációk:

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A közgazdaságtudomány doktora

Kutatási terület: biztonságtudományok.

E-mail: zoltantiba@gmail.com

CV:

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022432

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A hadtudomány doktora.

Kutatási terület: Vízkonfliktusok Afrikában, az éghajlatváltozás biztonsági következményei Afrikában. A migráció és annak biztonsági vonatkozásai, terrorizmus Afrikában és Európában. Afrika jelenkori és legújabb kori történelme. Kultúrák közötti kommunikáció.

E-mail: treszkai.akos@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Akos_Treszkai.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10074915

Pozíció: kutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület:

E-mail: strnovec355@gmail.com

CV: PDF ikon CV EN | PDF ikon PUBL

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?user=5TB1mOYAAAAJ&hl=hu&oi=ao

Szakértők:

Pozíció: szakértő

Kutatási terület: Biztonsági ágazati reformok, ideiglenes kormányok, terrorizmus és erőszakos szélsőségesség, béketámogató műveletek, nemi alapú erőszak, béke és biztonság, magánbiztonság, válság- és humanitárius műveletek, hadsereg és zsoldosok, szárazföldi és tengeri bűnözés kapcsolata.

E-mail: alexcannalexcann@yahoo.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/10/CV_Colonel_Alex_Cann.pdf

Publikációk:

Pozíció: szakértő

Kutatási terület: Rendészet oktatás-képzés, békefenntartói műveletek Angolában, humanitárius műveletek biztonsági aspektusai, terrorizmus.

E-mail: shorvath.sec@gmail.com

CV: PDF ikon CV HU

Publikációk: https://www.researchgate.net/search/publication?q=horv%C3%A1th+s%C3%A1ndor

Pozíció: szakértő

Kutatási terület: A lefegyverzés, leszerelés és reintegráció témakörében tanulmányok készítése és azok megvitatása széles körben, valamint megvalósíthatósági projektben történő kipróbálása. A „Közösségi Erőszak Csökkentése” program kidolgozásában és annak gyakorlatba történő megvalósításában való részvétel. Pilot projektek kidolgozása és végrehajtása Civil és Nem Kormányzati partnerekkel valamint az ENSZ egyéb szakosított szerveivel Haitin és Szudánban.

E-mail: hefi1956@gmail.com

CV:

Publikációk:

Pozíció: szakértő

Kutatási terület:

E-mail: wolfgangpusztai@ncuslr.org

CV:

Publikációk:

Junior kutatók:

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület:

E-mail:

CV:

Publikációk:

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület: Afrikai történelem, béke tanulmányok. Biztonság- és politikatudományok. Nacionalizmus és nemzetépítés, nemzetközi politika.

E-mail: cekpo34@yahoo.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Charles_Ekpo.pdf

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=o6Gk7owAAAAJ

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület:

E-mail:

CV:

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037315

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület:

E-mail: eva.hegedus@gmail.com

CV:

Publikációk:

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület: Béke- és konfliktustudományok. A vallás szerepe a konfliktusokban. Nők a politikában. Menekültügyi, humanitárius tanulmányok.

E-mail: Mmaphutifelicia@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/10/CV_Mmaphuti_Felicia_Langa.pdf

Publikációk: https://johannesburg.academia.edu/mmaphutilanga

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület: Kína jelenléte és hadiiparának befolyása Afrikában

E-mail:

CV:

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=VnKNC3EAAAAJ

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület: Nyugat-szaharai konfliktus. Szubjektivitás és vallási erkölcs Közel-Kelet és Észak-Afrika. Menekültek és kényszermigráció, diákmigráció. Határok, ifjúsági perspektívák és jövő. Humanitárius segítségnyújtás.

E-mail: ritamreis@edu.ulisboa.pt

CV:

Publikációk:

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület: Afrika kortárs és legújabb kori történelme, békefenntartás, afrikai terrorszervezetek, különös tekintettel a szomáliai al-Shabaabra. Afrikai hírszerzési tanulmányok, öngyilkos terrorizmus a Közel-Keleten. Amerikai külpolitika és hidegháborús propaganda.

E-mail: sinko.gabor@phd.uni-obuda.hu

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Gabor_Sinko.pdf

MTMT link : https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10074774

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület: Afrika és a Közel-Kelet történelme. Afrika történelme és biztonságpolitikája. Afrikai konfliktusok (dárfúri konfliktus, mali konfliktus), az 1963-as algériai-marokkói homokháború.

E-mail: zsolt.sza86@gmail.com

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Zsolt_Szabo-1.pdf

Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10026705

Pozíció: junior kutató

Kutatási terület: Malawi oktatáspolitika és élelmiszerbiztonság. Tanárképzés az alapfokú oktatásban a Szaharától délre fekvő afrikai országokban, elsősorban Malawiban. A tanárképzés fejlesztésének hatása az élelmezésbiztonságra.

E-mail: szeremley.csaba@uni-obuda.hu

CV: https://bdi.uni-obuda.hu/aki/wp-content/uploads/2023/09/CV_Csaba_Szeremley-1.pdf

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10026705

Külsős együttműködő kutatók:

Pozíció: külsős együttműködő kutató

Tudományos fokozat: A történelemtudomány doktora

Kutatási terület: Elsősorban a 19. század utáni afrikai történelem az Ibadani Iskola hagyományai szerint. Latin-Amerika és az Egyesült Államok történelme. Az atlanti történelem, diaszpóra és migráció, birodalom és globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, vallás és kultúra.

E-mail: toyin.falola@mail.utexas.edu

CV:

Publikációk: https://toyinfalolanetwork.org/publications/

Pozíció: külsős együttműködő kutató
 
Tudományos fokozat: A nemzetközi kapcsolatok tudományának doktora
 
Kutatási terület:

 
E-mail: 

CV:

Publikációk: https://scholar.google.com/citations?user=lUti3TUAAAAJ&hl=hu&oi=ao