Abszolutórium

  A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt tanulmányi kötelezettség, tudományos kutatómunka és tanóratartás (ha a hallgató választotta) követelményeinek teljesítését, a nyelvvizsga kivételével az előírt vizsgák eredményes letételét, a követelményekben előírt 240 kreditpont megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a doktorandusz a részére előírt képzési követelményeknek mindenben eleget tett. A képzésben az alábbi tevékenységek alapján szerezhető kredit:

  • tanulmányok, azaz a kurzusok teljesítése;
  • kutatási tevékenység;
  • oktatási tevékenység

  A 240 kreditpont teljesítését a DI adminisztrációval megbízott munkatársa ellenőrzi, és a DIT hagyja jóvá. Az abszolutóriumot a DIT pozitív állásfoglalása esetén a DIT elnöke adja ki.

  Az abszolutórium kitöltésének és aláírásának napján a doktorandusz hallgatói jogviszonya megszűnik.

  Az abszolutórium a doktori fokozatszerzésre jelentkezés feltétele, de nem igazol sem végzettséget, sem doktori fokozatot.