Abszolutórium

A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt tanulmányi kötelezettség, tudományos kutatómunka és tanóratartás (ha a hallgató választotta) követelményeinek teljesítését, a nyelvvizsga kivételével az előírt vizsgák eredményes letételét, a követelményekben előírt 180 kreditpont megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a doktorandusz a részére előírt képzési követelményeknek mindenben eleget tett. A képzésben az alábbi tevékenységek alapján szerezhető kredit:

  • tanulmányok, azaz a kurzusok teljesítése;
  • kutatási tevékenység;
  • oktatási tevékenység

Az egyéni felkészülő részére a végbizonyítványt a Doktori Szabályzat előírásai szerint lehet kiadni. A sikeres 6. félév befejezését követően − ha az abszolutórium kiadásának minden feltétele fennáll − a doktori iskola a végbizonyítványt kiállítja.

A három éves képzési időszak − az egyéni képzésben résztvevő kivételével − nem rövidíthető le, az abszolutórium korábban nem adható ki.

A képzési időszak befejezése (az abszolutórium kitöltése) előtt a doktori szigorlat nem tehető le.
A végbizonyítványt a doktorandusz, illetve az egyéni felkészülő leckekönyvében a doktori iskola vezetője írja alá.

Az abszolutórium kitöltésének és aláírásának napján a doktorandusz hallgatói jogviszonya megszűnik. A fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés elfogadásától a doktorrá avatás napjáig a jelöltet „doktorjelölt” megnevezés illeti meg.