Beszámolók

A doktori képzés és a doktori értekezés sikere érdekében a képzés első nyolc félévében a hallgatónak félévente egy kötelező beszámolót kell írnia a kutatási témájában történő előrehaladásáról, amelyet a Doktori Iskola Működési Szabályzatában meghatározott módon kreditpontokkal értékel. A beszámolót szóban is be kell mutatni.