Publikációk pontozása

 Külföldön megjelent, idegen nyelvenMagyarországon megjelent, idegen nyelvenMagyar nyelven
Könyv1008040
Könyvfejezet24 (min. 10 oldal)3,6 (20 oldalanként)1,8 (20 oldalanként)
Folyóiratcikk impakt faktorral (IF-fel)24-3624-36
Lektorált folyóiratcikk241812
Nem lektorált folyóiratcikk18126
Lektorált folyóirat különszámának szerkesztése18126
Nem lektorált folyóirat különszámának szerkesztése963
Lektorált konferenciacikk (min. 4 oldal, ISBN-nel)24186
Nem lektorált konferenciacikk (min. 4 oldal, ISBN-nel)882
Szabadalom201212

Publikációs kreditek táblázata (A kreditek számát a nem témavezető szerzők számával kell elosztani. A folyóirat impakt faktorának (IF) meghatározása: Journal Citation Reports (Clarivate Analytics) alapján. IF<0.1: 24 kredit; 0.1≤IF<2: 29 kredit; 2≤IF<4: 33 kredit; 4≤IF: 36 kredit)

A pontok összegzésénél a publikáció pontértéke osztandó a szerzők számával. Ebben a számításban a doktorandusz témavezetője a társszerzők közül automatikusan kihagyandó.

Meg nem jelent, de igazolhatóan publikálásra elfogadott dolgozat esetén teljes, a feltételes, azaz kisebb átdolgozást kérő elfogadás esetén fele pontszám jár.