Szakmai program

A DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK SZERKEZETE

A doktori képzés 6 félévből áll. A 6 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a hallgatónak 180 kreditpontot kell megszereznie a következők szerint:

  • Tantárgyak: legalább 48 kredit, tantárgyanként 6 kredit értékkel.
  • Félévenkénti (írásos és szóbeli) kutatási beszámoló:
    • 1‐4 félévben: 6‐6 kredit értékben,
    • 5‐6 félévben: 10‐10 kredit (összesen: 44 kredit).
  • A kutatási témához kapcsolódó publikációk: legalább 50 kredit a Doktori Szabályzat (DSZ) Kreditszabályzata szerint.
  • Aktív részvétel kutatási projektben: 6‐10 kredit/projekt
  • Részvétel az oktatásban: legfeljebb 45 kredit, heti 1 kontaktóra = 2 kredit.

A kreditszabályzat szerint a képzés keretében a hallgatónak minimum nyolc (8) tárgyat kell felvenni, és eredményes vizsgával kell zárni. A minimum 8 tárgyból 4 tárgy kötelezően előírt, a doktori témához kapcsolódó alapozó tárgy, amelyből 2 tárgy a műszaki‐biztonságtudományi, 2 tárgy pedig a kutatási tématerület megalapozását szolgálja. Ezt a 4 tárgyat a Doktori Iskola Tanács hagyja jóvá a témavezető javaslatára. A további négy tantárgyat a hallgató a témavezetőjének egyetértésével szabadon választhatja meg a doktori iskola által oktatott tantárgyak közül.


A doktori képzés és a doktori értekezés sikeres elvégzése érdekében a képzés első –hatodik félévében a hallgatónak félévente egy kötelező beszámolót kell írnia a kutatási témájában történő előrehaladásáról, amelyet a doktori iskola a szabályzatában meghatározott módon kreditpontokkal értékel. A tárgyak ajánlott felvételi struktúráját és a kötelező beszámolók rendjét mutatja be a táblázat.