Szakmai program

A DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK SZERKEZETE

A doktori képzés 8 félévből áll. A 8 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a hallgatónak 240 kreditpontot kell teljesítenie a következők szerint:

  • Tantárgyak: legalább 48 kredit, tantárgyanként 6 kredit értékkel.
  • Félévenkénti (írásos és szóbeli) kutatási beszámoló:
    • 1-4. félévben: 8-8 kredit,
    • 5-8. félévben: 15-15 kredit (8 félév alatt összesen: 92 kredit).
  • A kutatási témához kapcsolódó publikációk: legalább 75 kredit.
  • Aktív részvétel kutatási projektben: 6-10 kredit/projekt.
  • Részvétel az oktatásban: legfeljebb 60 kredit (kötelező minimum nincs), heti 1 kontaktóra (1×45 perc) = 2 kredit.

A kreditszabályzat szerint a képzés keretében a hallgatónak minimum nyolc (8) tárgyat kell felvennie és eredményes vizsgával zárnia. A nyolc tárgyból 4 tárgy kötelezően előírt, a doktori témához kapcsolódó alapozó tárgy, amelyből 2 tárgy (Biztonságtudományi területet megalapozó tantárgyak kategória) a műszaki biztonságtudomány, 2 tárgy pedig a kutatási tématerület (Kutatási tématerületet megalapozó tantárgyak kategória) megalapozását szolgálja. Ezt a 4 tárgyat a Doktori Iskola Tanács (DIT) hagyja jóvá a témavezető javaslatára. További 4 tárgyat (szabadon választható tárgyak) a hallgató – a témavezető egyetértésével – szabadon választhat a doktori iskola valamennyi meghirdetett tárgya közül.

A doktori képzés és a doktori értekezés sikere érdekében a képzés első nyolc félévében a hallgatónak félévente egy kötelező beszámolót (féléves kutatási és tanulmányi beszámoló) kell írnia a kutatási témájában történő előrehaladásáról, amelyet a Doktori Iskola a szabályzatában meghatározott módon kreditpontokkal értékel. A beszámolót szóban is be kell mutatni.

A tárgyak ajánlott felvételi struktúráját és a kötelező beszámolók rendjét az alábbi táblázat mutatja:

TantárgyFélév
 1.2.3.4.5.6.7.8.
Biztonságtudományi területet megalapozó tárgy-I.X       
Biztonságtudományi területet megalapozó tárgy-II.X       
Kutatási tématerületet megalapozó tárgy-I. X      
Kutatási tématerületet megalapozó tárgy-II. X      
Szabadon választható tárgy-1.  X     
Szabadon választható tárgy-2.  X     
Szabadon választható tárgy-3.   X    
Szabadon választható tárgy-4.   X    
Féléves kutatási és tanulmányi beszámolóXXXXXXXX